Staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) heeft dinsdag 16 mensen benoemd die de komende tijd advies gaan geven over de toekomst van het spoor in Nederland.

Het gaat onder meer om Wim Kuijken (Deltacommissaris), oud-minister Hans Alders, Agnes Jongerius (oud-vakbondsleider), de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes en de Rotterdamse wethouder Jeannette Baljeu.

Mansveld stelde eerder een zogeheten langetermijn spoorvisie op. Daarin schrijft zij hoe het in de toekomst met het Nederlandse spoor verder moet.

Ze wil van de experts weten of de besluitvorming hierover goed verloopt, wat zij vinden van voorgestelde verbeteringen van NS en Prorail en hoe de belangen van alle betrokkenen meegenomen worden in de plannen.

Ordening

Ook wil ze van de adviseurs een oordeel over de zogeheten ordening van het spoor. In de Tweede Kamer gaan geluiden op om NS en Prorail samen te voegen of om Prorail eenzelfde soort organisatie te geven als Rijkswaterstaat. Mansveld wilde die discussie eerder nog niet aangaan, omdat ze het eerst over de inhoud wilde hebben en dan pas over de vorm.

De 16 adviseurs nemen plaats in twee commissies, beide onder leiding van Kuijken. De ene commissie heet het Critical Review Team, dat zich meer moet richten op de besluitvorming. De andere commissie is een klankbordgroep, die zich meer richt op de betrokkenen.

Fyra

Mansveld besloot in februari al tot oprichting van de twee commissies. Volgens een woordvoerster heeft het besluit niets te maken met de perikelen rond de hogensnelheidstrein Fyra. De commissies hoeven zich met dit onderwerp dan ook niet bezig te houden.