Natuurmonumenten vindt dat er een limiet is bereikt aan de bezuinigingen die het kabinet in de afgelopen jaren op natuur heeft gepleegd.

Dit laat directeur Marc van den Tweel weten aan de zijlijn van de verkiezing tot 'Groenste politicus van het jaar', waartoe dit jaar door de vereniging SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven is uitgeroepen.

Natuurmonumenten vreest dat de natuurbegroting van 200 miljoen euro op weg naar Prinsjesdag onder druk staat.

Ondergrens

"Wij kunnen leven met een terugtredende overheid. Maar daar moet wel een ondergrens aan zijn", aldus Van den Tweel. Volgens Natuurmonumenten zijn de budgetten voor natuur al gehalveerd en is daarmee deze grens bereikt. 

Van den Tweel zegt zich ervan bewust te zijn dat de vereniging meer moet zoeken naar samenwerking met het bedrijfsleven in de zoektocht naar alternatieve financieringsbronnen voor de natuur.

Hij vindt dan ook dat Nederland er te lang van uit is gegaan dat er voor de natuur toch wel gezorgd wordt. "We moeten van de natuur weer collectief bezit maken."

Van den Tweel vindt herstelplan van de Marker Wadden, waarvoor de postcodeloterij het startkapitaal verzorgde en verder werd aangevuld door geld van de overheid daarvan een goed voorbeeld. 

Meer duidelijkheid

Natuurmonumenten vraagt  wel meer duidelijkheid van het kabinet over de taakverdeling tussen de organisatie en de overheid.

"Het grote probleem van de natuur in Nederland is dat er vanuit de overheid geen plan ligt waar we 10 à 20 jaar aan kunnen werken. Wat is nou wel en niet onze taak?"

Natuurmonumenten is Van Gerven erkentelijk dat hij de vereniging soms een spiegel voor houdt. "Waar Natuurmonumenten zich misschien soms laat meeslepen in het enthousiasme voor het positievere geluid van het kabinet, zorgt hij voor de broodnodige reality check", aldus directeur Marc van Tweel.