Kunst van nationaal belang moet worden beschermd tegen verkoop aan buitenlandse musea.

Daarom stelt minister Jet Bussemaker (cultuur) een wet op die het behoud van belangrijke collecties regelt. De Raad voor Cultuur adviseerde de minister eerder dit jaar al een zogenoemde erfgoedwet in te voeren.

De erfgoedwet, waarin verschillende bestaande wetten over monumentenzorg, archeologie, archieven en kunstcollecties worden gebundeld, maakt deel uit van een toekomstvisie voor de nationale musea die de minister maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Bussemaker stelt in haar brief aan de Kamer wel een aantal kritische kanttekeningen bij de huidige werkwijze van musea. Zo werken musea nog te weinig samen met elkaar en andere instellingen en worden mogelijkheden tot digitale ontwikkeling nog te weinig benut.

Ook is het de bewindsvrouw een doorn in het oog dat musea grote delen van hun collecties wegstoppen in depots en dat meer dan de helft van alle Nederlanders zelden of nooit een museum bezoekt.

Resultaten

Een van de maatregelen die de minister voorstaat is de subsidie aan rijksmusea afhankelijker maken van hun resultaten, waarbij samenwerking, educatie en het bereiken van nieuw publiek belangrijke thema’s zijn.

Ook trekt ze geld uit voor wetenschappelijk onderzoek voor en door musea en maakt ze jaarlijks 2 miljoen euro vrij om samenwerking tussen musea te stimuleren.

Siebe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging: ''Wij zijn verheugd dat de minister de inspanningen die de musea reeds verrichten erkent en tegelijk schetst zij een aantal reële uitdagingen die wij graag samen aangaan.''

Toine Berbers, directeur Vereniging van Rijksmusea: ''De minister kiest ervoor om zich te richten op resultaten, zonder direct te willen sturen op de wijze waarop die worden bereikt. Hiermee legt ze terecht de verantwoordelijkheid bij de musea, in het vertrouwen dat die zich richten op samenwerking, educatie en het bereiken van nieuw publiek.''