De oppositiepartijen willen dat het kabinet snel met een voorstel komt om het begrotingstekort omlaag te brengen. Zij pleiten voor investeringen in plaats van bezuinigingen. 

De Nederlandsche Bank voorspelt dat er volgend jaar 6 tot 8 miljard euro bezuinigd moet worden om het begrotingstekort terug te dringen. De oppositiepartijen zijn niet blij met de begrote bezuinigingen en de economische krimp van 0,8 procent.

Het CDA laat bij monde van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum weten: ''Deze cijfers wijzen op een dramatische verslechtering. Het kabinet ging in navolging van het Centraal Planbureau nog uit van een tekort van 3,6 procent in 2014, DNB van 3,9 procent. De economie is duidelijk nog niet uit het dal." 

Het kabinet moet nu snel met een voorstel komen om het tekort omlaag te brengen, vindt Van Hijum.

SP

Ook Arnold Merkies van de SP is niet gelukkig met de cijfers. ''In heel korte tijd is de situatie weer verslechterd. Er is een enorm gebrek aan vertrouwen."

"Dat bezuinigingsfetisjisme werkt averechts, het levert juist minder op, door deuken in het vertrouwen. Bezuinigingen moeten ook niet als een Zwaard van Damocles boven het hoofd blijven hangen. We moeten met een investeringsagenda uit het slop zien te komen.''

GroenLinks

Jesse Klaver uit ook zijn ontevredenheid. ''Iedere keer dat we nieuwe cijfers krijgen over de economie vallen ze weer slechter uit dan verwacht", aldus het Tweede Kamerlid van GroenLinks.

"Het is duidelijk dat er met het huidige kabinetsbeleid geen einde aan de crisis komt. We hebben nu geen extra lastenverzwaringen en bezuinigingen nodig, maar gerichte investeringen om de economie weer aan de praat te krijgen, banen te creëren en de omslag naar een moderne duurzame economie te maken.''

D66

Ook D66's Wouter Koolmees pleit voor snelle actie. ''Het kabinet moet snel maatregelen nemen om te voorkomen dat Nederland zijn geloofwaardigheid verliest."

"Ik maak me zorgen over het uitstelgedrag van het kabinet. Onzekerheid is slecht voor het vertrouwen van mensen. Rutte riep mensen op om grote uitgaven te doen, maar dat is een loze oproep als je zelf niet duidelijk bent over je beleid. Uitstel van maatregelen leidt uiteindelijk tot veel meer belastingen. Daarvan zegt niet alleen D66, maar ook DNB dat dat onverstandig is.''

PVV

Geert Wilders uit zijn ongenoegen op Twitter. "6 tot 8 miljard extra bezuinigen? Rutte breekt Nederland af. Wat Nederland nodig heeft, is belastingverlaging, belastingverlaging en belastingverlaging!'', aldus de PVV-leider.

ChristenUnie

Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie: "De cijfers van DNB laten aan duidelijkheid niets te wensen over: het kabinet mag de kop niet langer in het zand stekken, maar moet nu echt zelf de handschoen oppakken en de regie nemen bij het invullen van deze grote bezuinigingsopgave. Wachten tot augustus is onverantwoord."

PvdA

PvdA'er Henk Nijboer probeert de cijfers van DNB in perspectief te zetten. De belangrijkste oorzaak van de lagere groei is volgens hem het herstel van de balansen van huishoudens, banken en de overheid.

"DNB wijst erop dat het onvermijdelijk is dat de schulden worden afgebouwd. De PvdA houdt zich aan de Europese begrotingsafspraken, zoals ook is afgesproken in het Regeerakkoord. De zorgelijke cijfers onderstrepen het belang van de maatregelen in het woonakkoord en het sociaal akkoord. ''

VVD

Volgens VVD-Kamerlid Mark Harbers liggen de ramingen van DNB in lijn met de verwachtingen. "We wisten dat 2013 een moeilijk jaar zou zijn. Het economisch herstel laat langer op zich wachten. Daardoor loopt het begrotingstekort ook minder snel terug dan wenselijk is."

Deze ontwikkeling toont nogmaals de noodzaak aan om door te gaan met het op orde brengen van de overheidsfinanciën, meent Harbers. "De 6 tot 8 miljard aanvullende bezuinigingen waar DNB naar verwijst, komt overeen met de eerdere cijfers van de Europese Commissie. Het is aan het kabinet om bij Prinsjesdag een sluitende begroting voor 2014 te presenteren die voldoet aan de afspraken in het regeerakkoord. De VVD wacht dat af."

Het ministerie van Financiën laat weten "kennis van de cijfers te hebben genomen". "Het kabinet neemt besluiten naar aanleiding van de cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) in augustus presenteert", aldus het ministerie.

Zie ook: 
DNB voorziet bezuinigingen tot 8 miljard
'Overheid kan niet verder gaan met lasten verzwaren'