Nu het kabinet de oplossing van de sociale partners afwijst om toch tot een hogere aftrek van de pensioenopbouw te komen hopen deze laatsten nu op steun uit de Tweede Kamer. "Ik hoop echt dat men inziet hoe groot de gevolgen zijn", aldus FNV-voorzitter Ton Heerts.

NU.nl sprak met Ton Heerts over de onenigheid met het kabinet over de uitkomst van de onderhandelingen. Maandagmiddag worden in de Tweede Kamer vele pensioenspecialisten gehoord over de nieuwe wetgeving van het kabinet.

Dat sloot vorige week vrijdag met de sociale partners (werkgevers en vakbonden) hier een akkoord over.

Maar er is onenigheid over het voorstel van de sociale partners om het gat te vullen met het vrijkomen van de gelden van prepensioenregelingen.  Het kabinet zegt na onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB): die ruimte is er helemaal niet.

Is er nu een akkoord of is dat er niet?

"Laat me duidelijk zijn: we staan in de afgelopen tijd maar voor één akkoord en dat is het sociaal akkoord. In dat akkoord hebben we afgesproken dat we een verkenning zouden doen waarbij wat wij willen heel simpel is; de aftrekbaarheid van de pensioenopbouw op minimaal 2 procent houden. We hebben daar van het kabinet 250 miljoen euro voor gekregen."

"Vanaf half april hebben we dat onderzocht. Daar waren ook vertegenwoordigers van de overheid en het Centraal Planbureau aanwezig. Zij hebben nooit ingestemd. Maar ik zeg je wel; ze hebben al die tijd ook nooit gezegd dat we met achterlijke berekeningen bezig waren."

Maar dat er geen financiële ruimte voor jullie voorstel is, is door het CPB toch ook pas op het laatste moment ontdekt? Er dreigt voor de pensioenfondsen mogelijk zelfs een miljardenstrop omdat er toezeggingen gedaan zijn voor het vroegpensioen die niet meer haalbaar zijn.

“Dat er een verschil van inzicht is, is nu wel duidelijk. Wij trekken uit onze verkenningen nog steeds onze eigen conclusies. Er zijn over pensioenen vele beelden, maar wij stellen nog steeds dat er over een aantal jaar wél gelden uit de prepensioenregelingen vrijkomen."

"Wij gaan daar natuurlijk strikt genomen niet alleen over. Maar dat betekent niet dat onze ambitie en wat we willen nog steeds hetzelfde zijn."

U hoopt op steun uit de Tweede Kamer, maar daaruit klinkt veel kritiek. De door de sociale partners aangedragen oplossing is veel te ingewikkeld, zo stellen ze. 

"Gezien de beperking van de 250 miljoen euro moesten we wel naar andere opties uitkijken. Ik snap dat mensen daardoor vinden dat het ingewikkeld is geworden. Het levert ook meer administratieve lasten op. Maar dat komt alleen maar omdat wij ervoor proberen te zorgen dat Nederlanders een fatsoenlijk pensioen op kunnen blijven bouwen."

"En als het door de ons aangedragen oplossing niet kan, dan moeten we het misschien anders vormgeven. En daar hebben we nog wel een bepaalde tijd voor.

Vindt u dat er meer tijd genomen moet worden voor een oplossing?

"Dat weet ik niet. Zo hebben we het niet in het sociaal akkoord afgesproken. Staatssecretaris Weekers wil tijdig bestaande wetgeving in orde hebben, omdat pensioenfondsen anderhalf jaar nodig hebben om wijzigingen door te voeren. Aan die belofte hebben we voldaan.

"Maar dat is de ambitie van het kabinet. Wij hebben ook een ambitie. Daar zit nu spanning in."

"Ik hoop dan ook dat de Tweede en Eerste Kamer inzien hoe groot de gevolgen zijn van deze maatregelen voor jongeren. Het kabinet snijdt nu echt te rigoureus."

U staat in deze oproep niet alleen. Ook de Autoriteit Financiële Markten stelt dat de pensioenberekeningen van het kabinet te rooskleurig zijn en dat pensioenen lager uit zullen vallen dan door het kabinet berekend.

"Dat het pensioenstelsel hervormd moet worden daar zijn we het mee eens, maar in de mate waarin nu in de pensioenen wordt ingehakt is gewoon te grof. Dat vinden wij niet aanvaardbaar."

"Als je maar vanaf je 18e fulltime werkt dan kom je in de kabinetsplannen een heel eind. Maar dat staat ver af van de werkelijkheid."

"Straks zijn mensen 70 en hebben ze na een heel werkverleden niet veel meer dan de AOW. Terwijl het kabinet ook vindt dat mensen meer voor hun zorg moeten betalen. Dan moeten ze wel  voldoende inkomen hebben. En als alle mogelijkheden voor een hoger pensioen zijn afgesneden; dan zit je op langere termijn pas echt met een probleem."