Het kabinet zou duidelijker moeten zijn over de toekomst van de pensioenopbouw. "De plannen hebben forse gevolgen, vooral voor jongeren."

Dit laat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) weten aan NU.nl. "De plannen hebben forse gevolgen, vooral voor jongeren." Ook het Verbond van Verzekeraars liet zich onlangs al kritisch uit over de plannen.

Het Kamerlid hekelt dat ook voor het kabinet de gevolgen van de nog te nemen maatregelen onduidelijk lijken. "De regering heeft de afgelopen twee weken een berekening naar de Kamer gestuurd en die maar liefst twee keer gecorrigeerd."

Daling

Uit de berekeningen blijkt dat het maximum te bereiken pensioen in sommige gevallen met 30 procent kan dalen.

Het kabinet gaat er daarbij vanuit dat de pensioenleeftijd in 2059 op 71,5 jaar komt te liggen, zo blijkt uit een brief over nieuwe pensioenwetgeving die staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) vorige week aan de Tweede Kamer stuurde.

In de brief wordt een berekening gemaakt van de in het regeerakkoord voorgenomen versobering van de pensioenopbouw (het zogenaamde Witteveenkader), dat in 2017 maar 2,9 miljard euro per jaar zal opleveren aan extra belastingen.

De pensioenleeftijd wordt de komende jaren officieel in stapjes verhoogd naar 67 jaar.

71,5 jaar

Doordat de AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting moeten mensen die nu 25 zijn werken tot ze 71,5 jaar oud zijn. Deze leeftijd is gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens Omtzigt wordt er in de berekeningen ten onrechte vanuit gegaan dat een persoon vanaf zijn 25e tot zijn pensioenleeftijd fulltime werkt, nooit werkloos is of ZZP'er is. Ook wordt er in de berekeningen vanuit gegaan dat de pensioenen ieder jaar voor 100 procent geïndexeerd worden, terwijl veel pensioenfondsen daar nu niet aan komen.

Weinig realistisch

"Weinig realistisch", aldus Omtzigt. "Sluipenderwijs wordt een pensioen van 50 procent van het laatstverdiende loon op 71-jarige leeftijd de norm met deze wet."

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66, laat weten dat hij ook nog 'heel veel' vragen heeft bij de berekingen van het kabinet. 

Onderschat

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde onlangs bij NU.nl ook al voor de gevolgen van de kabinetsingreep. "Deze worden maatschappelijk nog fors onderschat", zo waarschuwt het Verbond.

Het Verbond stelt op basis van eigen berekeningen (pdf) dat de plannen bij pensionering in bepaalde gevallen kunnen leiden tot een terugval van minder dan de helft van het laatstverdiende salaris bij pensionering. Dit raakt vooral jongere generaties, aldus het Verbond.

Hogere inkomens houden in deze berekeningen iets minder dan 30 procent van het laatstverdiende loon over. "We willen een principiële discussie over de vraag wat onder een toereikend pensioen moet worden verstaan", zo vindt het Verbond dan ook.

"Tot voor kort werd nog uitgegaan van 70 procent van het eindloon, maar zonder dat hierover een maatschappelijk debat is gevoerd, heeft het kabinet deze ambitie verlaagd", zo vindt het Verbond.

Omlaag

In het regeerakkoord is afgesproken dat het percentage van de pensioenpremie dat van belasting afgetrokken mag worden, omlaag moet. Dat percentage zou in 2015 van 2,25 procent naar 1,75 procent per jaar gaan. Hiermee hoopt het kabinet meer belastinginkomsten op te halen.

Werkgevers en werknemers hebben al eerder laten weten het hier niet mee eens te zijn, omdat met de maatregel minder pensioen opgebouwd kan worden.

In het sociaal akkoord is dan ook afgesproken dat de sociale partners voor 1 juni met een alternatief plan mochten komen. Hiervoor heeft het kabinet zelfs 250 miljoen euro uitgetrokken. De deadline is inmiddels uitgesteld. Een woordvoerder van VNO-NCW laat weten dat de onderhandelingen nog gaande zijn. 

Maandag is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de pensioenplannen. 

Het CDA stelt dat de regering zou moeten kijken naar alternatieven. Volgens Omtzigt zou er gekeken moeten worden of de kosten van de pensioenfondsen omlaag kunnen en naar de uitkering van gepensioneerden in het buitenland.

Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl