De subsidie die boeren krijgen om de natuur te beschermen gaat op de helling.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) vindt dat de huidige regeling voor natuurbeheer door agrariërs ''onvoldoende bijdraagt en onacceptabel duur is’’.

Dat zegt ze vrijdag in een vraaggesprek met dagblad Trouw.

Dijksma wil daarom met ingang van 2016 niet langer geld geven aan individuele boeren. Wel is ze bereid ''collectieven van agrariërs en natuurorganisaties’’ financieel de helpende hand toe te steken. Zij kunnen dan een subsidieaanvraag doen op basis van een zogenoemd streekidee, ''met duidelijke doelen voor een groot aaneengesloten gebied".

Zomaar investeren

Volgens Trouw verstrekte de overheid de afgelopen 20 jaar in totaal 1 miljard euro aan vergoedingen (50 miljoen per jaar). De staatssecretaris zal op Prinsjesdag of kort daarvoor laten weten wat er van die jaarlijkse bijdrage overblijft. ''We gaan niet meer zomaar overal in investeren."

Dijksma wil de nieuwe regeling alleen maar toepassen ''op plekken waar nog echte winst voor de biodiversiteit te verwachten is". Die doelen worden volgens haar scherp. ''Het gebied moet een verbinding vormen tussen twee natuurgebieden, of een schil om een reservaat met als doel dit tegen de negatieve effecten van de intensieve landbouw te beschermen."

TLO

Landbouworganisatie LTO spreekt van een storm in een glas water. ''Het lijkt wat stemmingmakerij, omdat over het toekomstige natuurbeleid al afspraken zijn gemaakt tussen provincies, LTO en de natuurorganisaties, ook over de financiële kant ervan'', zo reageert LTO-bestuurder Siem Jan Schenk.

Volgens hem willen sommigen het agrarisch natuurbeheer afdoen als nutteloos en van geen enkele waarde.

''De staatssecretaris heb ik onlangs nog horen zeggen dat ze natuurbeheer door boeren wel degelijk van belang vindt en dat we in dit land niet zonder agrarisch natuurbeheer kunnen. Daar staan wij vierkant achter. Aan de andere kant: het moet anders én het moet doelgerichter, daar zijn we het mee een", aldus Schenk.