Het kabinet heeft begrip voor de zorgen van gemeenten over de uitvoering van het sociaal en zorgakkoord.

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal het kabinet de komende tijd kijken hoe de maatregelen uitgewerkt zullen worden. Dat schrijft vicepremier Lodewijk Asscher donderdag aan de Tweede Kamer.

De Kamer had gevraagd om een brief, nadat de VNG op een congres had besloten pas met het kabinet om de tafel te willen als gemeenten meer vrijheid krijgen en minder regels moeten naleven.

Volgens Asscher is het goed dat de gemeenten hun zorgen op tafel leggen. Dat de gemeenten aandachtspunten aandragen, ziet het kabinet als ''aansporing om met elkaar in gesprek te gaan''.

Omdat in de akkoorden afspraken zijn gemaakt op hoofdlijnen, had het kabinet al voorzien dat er nog overleg nodig was over de uitwerking, stelt Asscher.

Heldere afspraken

De VNG vraagt volgens de vicepremier terecht aandacht voor de taken die de gemeenten op hun bordje krijgen op het gebied van jeugdzorg en de langdurige zorg.

Het kabinet is ervan doordrongen dat deze taken alleen succesvol overgedragen kunnen worden ''in goed overleg met gemeenten'' en ''op basis van heldere afspraken'', schrijft hij.

Financiële zorgen

Ook voor de financiële zorgen van de VNG heeft het kabinet oog, aldus Asscher. Het gemeentefonds krijgt er 530 miljoen euro bij voor de langdurige zorg, maar moet tegelijk 89 miljoen inleveren omdat de huishoudelijk hulp wordt uitgekleed.

Die bezuiniging moet volgens de VNG van tafel. In augustus zal het kabinet met de VNG ''het gesprek over dit knelpunt'' voortzetten.