Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wil kunnen ingrijpen als het scholen en bedrijven niet lukt om het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.

Dat zei ze donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Er worden volgens Bussemaker nog altijd te veel mensen opgeleid tot werkloosheid.

Dat komt niet alleen doordat scholen opleidingen aanbieden zonder arbeidsperspectief, maar ook omdat bedrijven niet duidelijk communiceren wat zij van de scholen verwachten. ''De tijd van naar elkaar wijzen is nu echt voorbij'', stelde Bussemaker, die gemeenten, opleidingen en bedrijfsleven wil verplichten om met elkaar om de tafel te gaan.

Ze denkt dat het in het overgrote deel van de gevallen moet lukken om op de vraag vanuit de markt in te springen. ''Maar uiteindelijk moet er ook de mogelijkheid zijn voor mij om in te grijpen'', aldus Bussemaker. Ze kan dan de bekostiging van een studie intrekken en besluiten dat de opleiding geen diploma meer mag afgeven.

Wanbestuur

De minister en haar staatssecretaris Sander Dekker willen scholen meer ruimte geven, maar ook kunnen ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Zo wil Bussemaker voortaan kunnen ingrijpen bij wanbestuur, zoals bijvoorbeeld bij scholenkolos Amarantis het geval was. 

Ook wil ze scholen kunnen dwingen om samen te werken als in een regio te veel dezelfde studies worden aangeboden. Dekker wil basisscholen die jaren achtereen zeer zwak zijn, kunnen sluiten.

Stageplaatsen

Verder liet ze zich bezorgd uit over het aantal stageplaatsen. ''Dat is op dit moment echt een heel groot zorgenpunt, ook bij mij'', stelde ze. Volgens de minister is het voor studenten momenteel ''heel moeilijk om een stage te krijgen''. 

Zeker in sectoren waar het door de economische problemen niet goed gaat, is het voor studenten lastig om een werkervaringsplek te vinden.

Bussemaker speculeerde op tijdelijke maatregelen om alsnog stageplaatsen te creëren. Daarvoor wil ze echter eerst de cijfers van de Stage Barometer van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) afwachten. Die komen over een week of twee.

Verantwoordelijkheid

Uit de laatste cijfers van de SBB bleek dat in maart 10 procent van de leerlingen die een praktijkopleiding in het mbo volgt, nog geen stageplaats had gevonden. Een deel van die studenten kiest daarom alsnog voor een theoretische opleiding bij een roc.

Volgens Bussemaker ligt de verantwoordelijkheid voor het bieden van stageplaatsen in eerste instantie bij het bedrijfsleven. ''Maar dat neemt niet weg dat wij als overheid ook iets kunnen doen'', zei ze.