De binnenvaartsector verzet zich tegen plannen van minister Melanie Schultz (Infrastructuur) om te bezuinigen op de bediening van sluizen in rijksbeheer. De minister overweegt daarbij een aantal sluiscomplexen aan kleinere vaarwegen alleen nog overdag te bedienen.

''Dit kan de minister ons niet aandoen'', zei voorzitter Annemarie Jorritsma van Koninklijke Schuttevaer donderdag op het jaarcongres van de organisatie, die de nautische en technische belangen van schippers behartigt.

''Slechte voorstellen, slecht voor het vertrouwen van de klanten in de binnenvaart en met het risico dat scheepsladingen terugvloeien naar de weg. Wij zullen ze met alle mogelijke middelen bestrijden'', aldus Jorritsma, oud-minister van Verkeer en Waterstaat (voorloper van Infrastructuur) en partijgenote van Schultz.

Voor Schuttevaer zijn alternatieven denkbaar, zoals bediening op afstand en bediening op afroep. Schultz gaat nog in overleg met de sector voordat zij een besluit neemt. Ze zei in een reactie open te staan voor alternatieve voorstellen.