Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) heeft in overleg met Financiën een dekking gevonden om zijn bezuinigingsplan te kunnen herzien.

Dat blijkt donderdag tijdens het debat in de Kamer over het 'masterplan'.

Na kritiek uit het veld en uit de Tweede Kamer werd duidelijk dat de staatssecretaris opnieuw naar de tekentafel moest voor een plan om 340 miljoen te bezuinigen op de gevangenissen.

De staatssecretaris was van plan met de sluiting van 26 gevangenissen 340 miljoen te besparen. 3400 gevangeniswerkers zouden hun baan verliezen. 

Besparen

Een meerderheid in de Tweede Kamer riep de staatssecretaris donderdag op om het voorstel voor elektronische detentie via enkelbandjes te beperken.

Zowel VVD als PvdA vinden dat het systeem met enkelbandjes, waarbij de gevangenen naar huis kunnen, alleen in de laatste fase van de gevangenisstraf mag worden opgelegd. Ook moeten zij in deze periode niet thuiszitten, maar resocialiseren via werk of onderwijs.

Gat

Volgens Teeven slaat het beperken van de elektronische detentie een gat van 69 miljoen in het plan. Bovendien zullen meer gevangenissen open moeten blijven.

Teeven wil dit dekken door de loon- en prijsbijstelling, een correctie op de inflatie, aan beleidsdirecties en uitvoerende diensten binnen het hele departement niet uit te keren. Hij heeft hierover overleg gehad met het ministerie van Financiën.

Rond 20 juni komt de staatssecretaris met een nieuw plan. Hierdoor kan er nog voor de zomer duidelijkheid worden gegeven.

Kritiek

In de Tweede Kamer was oppositiebreed felle kritiek op het 'masterplan' van Teeven om honderden miljoenen te bezuinigen op de gevangenissen.

Er zou geen draagvlak voor het plan zijn en de onderbouwing onvoldoende. Daarnaast is het plan slecht voor de veiligheid, de werkgelegenheid en de gedetineerden, zo oordelen de critici.

Alternatieven

In de alternatieve plannen vanuit de sector kan er geld bespaard worden door gedetineerden zelf klussen te laten doen in de gevangenis, zoals koken en schoonmaken. Ook zou er nog kunnen worden bezuinigd op bureaucratie en bepaalde diensten.

Teeven zei met een 'open mind' naar de alternatieve voorstellen te kijken.

Debat gevangenisplan

Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zal opnieuw naar de tekentafel moeten voor een plan om 340 miljoen te bezuinigen op de gevangenissen. Dat blijkt donderdag tijdens het debat in de Kamer over het plan. © ANP
De publieke tribune zit vol, met onder meer gevangenismedewerkers. Coalitiepartij VVD sloot zich in het debat aan bij de oppositie die wil dat Teeven gaat kijken naar de alternatieven die vanuit de sector en de gemeenten zijn gekomen. © ANP
In de Tweede Kamer is oppositiebreed felle kritiek op het 'masterplan' van Teeven om honderden miljoenen te bezuinigen op de gevangenissen. De staatssecretaris wil met de sluiting van 26 gevangenissen 340 miljoen besparen. 3400 gevangeniswerkers verliezen hierdoor hun baan. © ANP
Er zou volgens de oppositie geen draagvlak voor het plan zijn en de onderbouwing onvoldoende. Daarnaast is het plan slecht voor de veiligheid, de werkgelegenheid en de gedetineerden, zo oordelen de critici. © ANP
Volgens PVV-Kamerlid Lilian Helder ontbreekt het plan elke vorm van visie. "Dit staat lijnrecht tegenover de doelstelling van het kabinet voor een harde aanpak van criminaliteit en versterking van de strafrechtketen." © ANP
VVD-Kamerlid Ard van der Steur liet weten blij te zijn met de alternatieven die de betrokken gemeenten eerder presenteerden. Volgens hem spreekt het voor zich dat Teeven serieus naar dat plan kijkt. Wel benadrukte hij dat dit moet passen binnen de bezuinigingstaakstelling. © ANP
Zijn coalitiepartner PvdA sloot zich hierbij aan. "Het plan moet aangepast worden, want de alternatieven moeten de ruimte krijgen, maar het kader staat", aldus Kamerlid Ahmed Marcouch. © ANP
In de alternatieve plannen kan er geld bespaard worden door gedetineerden zelf klussen te laten doen in de gevangenis, zoals koken en schoonmaken. Ook zou er nog kunnen worden bezuinigd op bureaucratie en bepaalde diensten. © ANP
Oppositieleden D66-Kamerlid Gerard Schouw, PVV-Kamerlid Lilian Helder, SGP-leider Kees van der Staaij SGP, SP-Kamerlid Nine Kooiman en CU-Kamerlid Gert-Jan Segers overleggen tijdens de schorsing van het debat. © ANP