PvdA-leider Diederik Samsom heeft donderdag terughoudend gereageerd op het pleidooi van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijstra om in 2014 vooral te bezuinigingen op zorg, uitkeringen en toeslagen.

''Ik ken de voorkeur van de VVD. De PvdA geeft prioriteit aan het vinden van een gezamenlijk en breed gedragen antwoord op de crisis, waardoor mensen weer aan het werk komen’’, zegt de PvdA-leider.

Zijlstra liet woensdagavond via het Financieele Dagblad weten dat het kabinet bij de komende bezuinigingsronde ''gerichter moet snijden’’ in de overheidsuitgaven. Op consumptieve uitgaven als zorg en uitkeringen moet volgens hem worden bespaard, terwijl onderwijs en infrastructuur moeten worden ontzien.

Het kabinet moet volgend jaar waarschijnlijk 6 miljard bezuinigen om het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent te krijgen.

Pechtold

D66-leider Alexander Pechtold noemt het ''goed dat de VVD nu enkele prioriteiten blootgeeft voor het nieuwe bezuinigingspakket''. Wel vindt hij het jammer dat Zijlstra niet de hervorming van de arbeidsmarkt naar voren wil halen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers is uitgesteld. Pechtold constateert verder dat er nog geen kabinetsvoorstel ligt en dat Samsom ''afhoudend'' reageert. ''Ondertussen gaat kostbare tijd verloren.''

CDA-leider Sybrand Buma zegt vooral geïnteresseerd te zijn in wat het kabinet gaat doen en niet in de ''beschietingen vooraf''. Hij herhaalt dat er wat hem betreft geen lastenverzwaring mag komen.

Wilders

PVV-leider Geert Wilders reageerde via Twitter op Zijlstra. ''Zijlstra wil NL verder kapotbezuinigen. Weer geen woord over belastingverlaging. Snij in miljarden voor ontw.hulp en de EU!''

Volgens GroenLinks-leider Bram van Ojik legt Zijlstra na de Europese Commissie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de ''derde bom'' onder het sociaal akkoord en het zorgakkoord. ''De crisis brengt het slechtste in de VVD naar boven. Zijlstra wil de zwakste schouders, de zwaarste lasten laten dragen. Dat is een provocatie aan de PvdA. Bovendien is de timing onverantwoord: miljoenen mensen worden nog meer ongerust gemaakt.''

Bom

Volgens GroenLinks-leider Bram van Ojik legt Zijlstra na de Europese Commissie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de ''derde bom'' onder het sociaal akkoord en het zorgakkoord. ''De crisis brengt het slechtste in de VVD naar boven. Zijlstra wil de zwakste schouders, de zwaarste lasten laten dragen. Dat is een provocatie aan de PvdA. Bovendien is de timing onverantwoord: miljoenen mensen worden nog meer ongerust gemaakt.''