De Nederlandse overheid maakt het kinderen van vluchtelingen die naar Nederland willen komen steeds moeilijker zich hier te vestigen.

Dat stelt de Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport over gezinshereniging dat woensdag is gepubliceerd. Het beleid is de afgelopen 5 jaar steeds strenger geworden en de werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) steeds onzorgvuldiger, aldus het rapport.

In 2008 werd 12 procent van de aanvragen tot gezinshereniging afgewezen, in 2011 liep dat percentage op tot 83 procent. Voor Somalische kinderen is het nog erger, minder dan 10 procent van hen wordt toegelaten.

Tegenstrijdige verklaringen

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie suggereert de Kinderombudsman ''dat de medewerkers werken met afwijzen als uitgangspunt''.

Het ministerie is het daar niet mee eens. ''Als er op te veel, op essentiële punten tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd, kan er niet van worden uitgegaan dat er sprake is geweest van een feitelijke gezinsband'', aldus het ministerie in een eerste reactie.

Rechten van het kind

Volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft elk kind het recht op te groeien bij de ouders, tenzij dit niet in het belang van het kind is. De Kinderombudsman, onderdeel van de Nationale ombudsman, stelt dat de overheid zich niet aan het verdrag houdt, omdat ze aanvragen tot gezinshereniging ''niet met spoed, menselijkheid en welwillendheid'' behandelt.

Volgens Dullaert is het onaanvaardbaar dat hierdoor grote aantallen kinderen niet bij hun ouders in Nederland kunnen wonen.

Gezinshereninging 

Sinds 2008 is het gezinsherenigingsbeleid in Nederland steeds strenger geworden. Signalen en vermoedens van fraude zijn hiervan de oorzaak geweest.

De Kinderombudsman wijst erop dat het altijd bij vermoedens van fraude is gebleven en ziet dan ook geen reden voor het huidige strenge beleid. De focus ligt nu volgens hem op het voorkomen van fraude, in plaats van op het belang van het kind.

De Kinderombudsman wil dat alle kinderen die sinds 2008 werden afgewezen, opnieuw worden beoordeeld.