Slechts 8 procent van de inwoners van Flevoland ziet brood in een fusie met de provincies Noord-Holland en Utrecht. 

Dat blijkt uit een enquête van TNS NIPO in opdracht van de provincie onder 2000 Flevolanders. De resultaten zijn woensdag bekendgemaakt.

Van de ondervraagden sprak 46 procent zich expliciet uit tegen een fusie, 32 procent staat neutraal tegenover zulke plannen en 8 procent is dus voor. De overige 14 procent heeft geen mening.

Identiteit

Veel inwoners vrezen voor verlies van identiteit en zijn bang dat Flevoland nauwelijks een stem zal hebben binnen een 'superprovincie'.

Die opvatting wordt gedeeld door het provinciale bestuur. Eerder sprak de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek al de vrees uit dat Flevoland gebruikt gaat worden als ''prullenbak'' om ongewenste projecten in te dumpen als het wordt samengevoegd met Utrecht en Noord-Holland.

Fusieplannen

De fusieplannen kunnen op het minste enthousiasme rekenen in de Noordoostpolder. Veel inwoners van dat gebied hebben een grotere binding met bijvoorbeeld Overijssel dan met de westerse provincies. In Almere wonen in verhouding de meeste voorstanders van een fusie.

De Flevolandse gedeputeerde Marc Witteman zei verrast te zijn door de resultaten, maar noemt het een mooi resultaat en een duidelijk signaal dat Flevoland geen behoefte heeft aan een fusie. De resultaten worden door de provincie meegenomen in de zienswijze die ze gaat indienen op de plannen.