Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil geen informatie geven over de precieze invulling van de bezuinigingen op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Diverse partijen in de Tweede Kamer wilden woensdag tijdens een debat over de AIVD meer helderheid over de bezuinigingsopdracht van rond de 70 miljoen.

"Ik maak geen plan, ik ben zo fijnmazig geweest als mogelijk", aldus Plasterk. Hij erkende eerder al dat deze bezuinigingsoperatie raakt aan de staatsveiligheid.

Onder meer SP, D66, CDA en VVD vinden dat de Kamer hierdoor moeilijk kan controleren of de bezuinigingen wel verantwoord zijn.

VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff vond een brief van de minister met de inzet voor deze besparingen veel te summier. Hij wil een doorwrochte visie hoe de toekomst van de AIVD er uit moet zien.

Ook SP-Kamerlid Ronald van Raak wil die visie en hij wil dat de minister daarbij 'weg moet van de spreadsheet', omdat de bezuinigingen niet mogen raken aan de veiligheid.

Snijden

In 2015 moet al 23 miljoen zijn bezuinigd. Hier zal voor 90 procent in de bedrijfsvoering en efficiency gesneden worden. De rest van de bezuinigingsoperatie moet nog ingevuld worden.

Plasterk noemde deze eerste ronde 'het laaghangend fruit'. Ook bij de overige 45 miljoen zal hij zoveel mogelijk informatie geven als mogelijk, maar dit kan niet op detailniveau.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt dat Plasterk buiten zijn bevoegdheden gaat door te stellen dat de staatsveiligheid aangetast wordt, maar dat de Kamer dit niet kan controleren.

Scenario's

Plasterk werkt nog aan scenario's om de bezuinigingsoperatie in te vullen. Hierbij wil hij onder meer kijken naar samenwerking met andere veiligheidsinstanties.

Hij vroeg vertrouwen om zijn verantwoordelijkheid als minister te nemen en de veiligheid zo goed als mogelijk te waarborgen.

Samenhang

De PvdA wil dat de minister de bezuinigingsoperatie in samenhang bekijkt, dus ook kijkt naar veiligheidsbeleid binnen andere ministeries. 

PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen is echter terughoudend met het concreet benoemen van focuspunten, omdat dit een uitnodiging kan zijn richting groepen waar geen prioriteit aan wordt gegeven.