Het aantal ambtenaren daalt de komende jaren met 60.000 naar 1 miljoen in 2016. Het aantal functies slinkt bij vrijwel alle overheidssectoren.

Het gaat om ambtenaren van Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs, politie, defensie, onderzoeksinstellingen en de rechterlijke macht.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Het doel van het kabinet de overheid te verkleinen, wordt volgens hem in 2016 ruim gehaald.

De daling van het aantal ambtenaren in het openbaar bestuur komt vooral door de vergrijzing. Veel medewerkers gaan met pensioen, de vacatures worden niet opgevuld en bovendien worden tijdelijke contracten niet verlengd. De overblijvende medewerkers zijn gemiddeld steeds ouder.

Veiligheidssector 

In het onderwijs krimpt het personeel doordat de gezinnen kleiner worden en er dus minder kinderen zijn. In de veiligheidssector (politie en defensie) groeide het aantal werknemers de laatste jaren. Maar door de bezuinigingen bij defensie daalt het aantal mensen ook hier.

Alleen bij universitaire ziekenhuizen stijgt het aantal werknemers, door het grotere beroep op de zorg.

Uit de cijfers van Plasterk blijkt verder dat de lonen van ambtenaren ruim 2 procent achterlopen op de markt en de zorgsector. Dat komt door de bevriezing van de lonen bij de overheid.