Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) moet in overleg met sociale partners en gemeenten tot een visie komen op de onderkant van de arbeidsmarkt.

Dat wil PvdA-Kamerlid John Kerstens, zo laat hij weten aan NU.nl. 

Momenteel moeten mensen in de bijstand een tegenprestatie leveren voor hun uitkering, maar FNV stelde in een zwartboek dat uitkeringsgerechtigden regelmatig als goedkope arbeidskrachten worden ingezet.

Dit heeft daarnaast verdringing op de arbeidsmarkt tot gevolg, oordeelt FNV. Deze bijstandsbanen worden dan immers niet meer ingezet voor regulier werk. Verder zou de begeleiding door gemeenten bij de reïntegratie tekortschieten.

VNG

Kerstens wil, net als D66, dat de inspectiedienst van Sociale Zaken onderzoek gaat doen naar de huidige situatie. Ook FNV pleitte dinsdag op NU.nl al voor een dergelijk onderzoek.

Daarna moet het kabinet samen met de Sociaal Economische Raad (SER) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een brede visie komen op de onderkant van de arbeidsmarkt.

Zij moeten kaders aangeven waarbinnen gemeenten de bijstandsgerechtigden aan het werk kunnen houden in de aanloop naar regulier werk.

Hij roept op te kijken naar gemeenten die wel succesvol zijn bij het naar regulier werk helpen van bijstandsgerechtigden. Ook zouden bureaucratische barrières om mensen via uitzendwerk aan het werk te krijgen moeten worden weggenomen. 

Debat

Woensdag debatteert de Kamer met Klijnsma over de bijstand.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut zal hierbij stevig hameren op een betere arbeidsmarktpositie voor deze uitkeringsgerechtigden.

Uitkeringsgerechtigden die drie maanden een baan op bijstandsniveau hebben uitgevoerd moeten een contract met minimumloon krijgen.

Volgens haar worden regels over het gebruik van minimumloon ondermijnd met de goedkope banen, zonder dat er uitzicht is op werk. 

Vertrouwen

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters vindt dat gemeenten het vertrouwen moeten krijgen voor de invulling van werk met behoud van uitkering. Volgens hem zijn de voorbeelden van FNV in het zwartboek niet steekhoudend. 

Wel zegt hij dat het niet de bedoeling kan zijn dat de maatschappelijke tegenprestatie zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. 

De VVD'er stelt voor om mensen zelf meer regie te geven over de invulling van hun tegenprestatie. Zo mogen ze bijvoorbeeld zelf ook met ideeën komen.