FNV wil dat het kabinet een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de effecten van de bijstandswet op de werkloosheid.

De vakbond stelt tegenover NU.nl dat het aantal werklozen als gevolg van de wet toeneemt, omdat bijstandsgerechtigden door gemeenten verplicht worden betaald werk over te nemen.

De vakbond is al enige tijd fel tegenstander van het werken met behoud van uitkering en maakte vorig jaar al een zwartboek bekend over misstanden in de bijstand. 

Tegenprestatie

Sinds begin 2012 mogen gemeenten werklozen een tegenprestatie vragen voor de bijstandsuitkering die ze ontvangen. 

Gemeenten laten bijstandsgerechtigden via deze tegenprestatie echter het werk verrichten van betaalde krachten, aldus de FNV. 'Misbruik', zo waarschuwde de FNV al eerder.

De vakbond wijst er op dat in de wet staat dat het werken van mensen in de bijstand niet mag leiden tot verdringing.

Betaalde kracht

Uit een eigen enquête onder ruim 200 bijstandsgerechtigden blijkt nu dat de helft zegt dat hun werk voorheen werd gedaan door een betaalde kracht.

Ook maakt de FNV zich zorgen over de begeleiding van mensen in de bijstand door gemeenten. "Trajecten zijn onvoldoende ingericht op uitstroom naar betaalde arbeid en er wordt ruim onvoldoende maatwerk geboden", aldus de bond.

Solliciteren

Zo wordt er niet gekeken naar de vooropleiding en vaardigheden van mensen in de bijstand en is er amper begeleiding bij het solliciteren. Veertig procent van de ondervraagden blijkt bovendien geen 'vrij' te krijgen om te kunnen solliciteren naar een betaalde baan.

"De FNV krijgt de indruk dat het adagium 'beter iets dan niets doen' zonder al te veel nadenken uitgevoerd wordt, waarbij gemeenten voorbij gaan aan het feit dat veel mensen in de bijstand zich al suf solliciteren en allang een zinvolle dagbesteding hebben gevonden", zo vindt de FNV.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de bijstand.