De regering moet regelen dat deelname aan een terroristische organisatie leidt tot verlies van het Nederlanderschap.

Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Klaas Dijkhoff van de VVD kwam met een voorstel hiertoe, omdat sommige Nederlanders, veelal met een dubbele nationaliteit, zich volgens hem laten verleiden tot de jihadistische strijd en tot geweld tegen vrijheid en democratie.

Het aloude verliezen van nationaliteit door toetreding tot vreemde krijgsdienst dekt volgens de VVD de lading niet meer. De regering moet nog deze zomer met een plan op de proppen komen.

Iemand kan de Nederlandse nationaliteit alleen verliezen als hij of zij naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft, zodat staatloosheid wordt voorkomen. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt bij fraude.

Al-Nusra

De Tweede Kamer wil daarnaast dat de Syrische rebellenbeweging Jabhat al-Nusra op de terreurlijst van de Verenigde Naties en Europese Unie komt te staan. Alle partijen in de Kamer steunden hiertoe een motie van de PVV dinsdag.

Jabhat al-Nusra is een radicale soennitische partij die banden zou onderhouden met al-Qaeda in Irak. Het wordt wel als de best gemotiveerde en best georganiseerde strijdgroep in Syrië omschreven.

Bij de VN staat de groep echter al op de terreurlijst. De VN-Veiligheidsraad plaatste Jabhat al-Nusra daar op 30 mei op. In december was de groepering al op de lijst van terreurorganisaties van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst.