Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet aan de slag met het Rotterdamse voorstel om tijdelijk of in deeltijd werken vanuit de bijstand makkelijker te maken.

Een landelijke werkgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken omarmt het voorstel van de Rotterdamse wethouder Marco Florijn (werk, inkomen, zorg).

Dat blijkt uit de brief die de werkgroep, bestaande uit lokale bestuurders en topambtenaren van beide ministeries, naar Asscher heeft gestuurd.

Knellende regelgeving

De regels rond de bijstand zijn niet aangepast aan de veranderde arbeidsmarkt, constateert de voorzitter van de werkgroep, Arno Brok. Hij is burgemeester van Dordrecht. De 'taskforce’ moet ''niet goed uitvoerbare en knellende rijksregelgeving'' aan de orde stellen.

Door de bureaucratie deinzen werkzoekenden terug voor (uitzend)werk. Zij krijgen te maken met ingewikkelde verrekeningen achteraf.

Dit geeft onzekerheid over het inkomen en vergroot de kans op betalingsachterstanden en het ontstaan van schulden. De werkgroep zegt ook dat gemeenteambtenaren met onnodig veel administratieve rompslomp te maken krijgen.

Kinderopvang

Vooral alleenstaande ouders met kinderen in de opvang zijn de dupe van de huidige regelgeving, zo concludeert de werkgroep. Kinderopvang is doorgaans niet ingesteld op flexibele afname van uren.

De werkgroep adviseert onder meer het maandelijkse proces van verrekening en terugvordering aan te passen en bijstandsuitkeringen te bruteren.