De PvdA wil dat provincies samen met gemeenten een plan van aanpak maken om winkelleegstand in de binnensteden tegen te gaan. 

De partij maakt bij monde van Kamerlid Albert de Vries melding van groeiende leegstand in de binnenstad terwijl gemeenten in zouden zetten op ontwikkelingen aan de rand van de steden.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in Steenwijk (hypermarkt), Almelo (Heracles stadion), Arnhem (herbestemming Rijnhal), Zaanstad (Zuiderhout) en Terneuzen (skihal).

''Laten we het geld dat nu gebruik wordt voor nieuwbouw, investeren in een kwaliteitsimpuls voor binnensteden," aldus De Vries.

De Kamer debatteert deze week over leegstand.