Het CDA zal de komende tijd zwaar inzetten op minder overheidsbemoeienis. De partij hoopt op die manier de weg terug omhoog te vinden.

Dat zei partijleider Sybrand van Haersma Buma zaterdag op het voorjaarscongres van de christendemocraten in Den Bosch.

''Het gaat om de samenleving, niet om de overheid'', aldus Buma. Hij presenteerde in totaal zeven principes die voor het CDA ''dragend'' zijn. Deze beginselen moeten ook op lokaal niveau houvast bieden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Familie

In de principes zijn veel oude CDA-punten terug te vinden. De familie moet het fundament worden, het fatsoen moet terug, er wordt gekozen voor het midden- en kleinbedrijf en steun voor Europa. Verder kiest Buma naar eigen zeggen nadrukkelijk voor de lange termijn.

Met dat laatste punt maakte hij het kabinet opnieuw duidelijk dat dat niet hoeft te rekenen op CDA-steun als het gaat om belastingverhoging. ''Dat nekt de economie'', aldus Buma. Er moet volgens hem bezuinigd worden door het omlaag brengen van de overheidsuitgaven.

Buma uitte scherpe kritiek op de coalitie van VVD en PvdA. Die heeft ''geen verhaal, inspireert niet en is bloedeloos''. Ze blijft steken in ''het doorgeschoten individualistisch marktdenken van rechts en aan de andere kant de allesoverheersende overheid van links''.

Harde opstelling

De harde opstelling van de partij in de Tweede Kamer zal niet worden gewijzigd, al levert het tot dusver niks op in de peilingen. In de laatste peiling zakte de partij die nu dertien zetels telt er zelfs een. Partijvoorzitter Ruth Peetoom steunt deze keuze. Want de partij moet ''smoel krijgen in de politieke arena''.

De rede van Buma viel heel goed bij oud-staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken. ''Een speech uit het hart gegrepen. Dit is waar het om gaat.'' Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, noemt het ''voor dit moment precies goed''. Het is goed dat de ''morele grondslagen helder zijn gesteld''.

Gekozen lijsttrekker

Tijdens het congres werd verder definitief besloten de lijsttrekker voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement altijd te gaan kiezen. Een resolutie hiertoe werd aangenomen.

Vorig jaar waren er voor het eerst lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Sybrand van Haersma Buma won die strijd met 51 procent van de stemmen. De partij keek na afloop hier zeer tevreden op terug.

De verkiezingen met 6 kandidaten zorgden voor veel enthousiasme onder de leden en debatten van de lijsttrekkers werden druk bezocht. Ook genereerde het veel aandacht van de media.