Woningcorporaties moeten vooral investeren in het opknappen van hun bestaande bestand aan sociale huurwoningen. Dat zegt minister Stef Blok (Wonen).

"Corporaties moeten goed zorgen voor mensen met een kleine beurs en niet investeren in projectontwikkeling", stelt de minister tegen NU.nl. "De focus moet liggen op het opwaarderen van het huidige bestand aan huurwoningen."

Volgens hem hebben corporaties ook na de invoering van de heffing van 1,75 miljard meer dan genoeg geld in kas om deze investeringen mogelijk te maken.

"De kasstroom is zo enorm dat niet meer kunnen investeren niet waar kan zijn. Dat gaat om mil-jar-den", aldus de minister.

"Corporaties hadden een kasstroom van 9 a 10 miljard. Daar hou je in het somberste geval 8 miljard van over."

Meer geld

De minister wijst er verder op dat de corporaties meer geld binnenkrijgen door de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook zouden kostenbesparingen tot 800 miljoen kunnen opleveren.

Onlangs bleek uit cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat corporaties minder investeren in nieuwe woningen. Volgens de voorzitter van corporatiekoepel Aedes Marc Calon is dit het gevolg van de verhuurdersheffing van 1,7 miljard die de corporaties dienen op te hoesten.

Onterecht

Tegenover de NOS stelde een meerderheid in de Kamer afgelopen week dat deze 'bouwstaking' onterecht is. VVD-Kamerlid Barbara Visser stelde zelfs dat de corporaties dit doen om het voorstel van de verhuurdersheffing politiek te laten stranden. 

Blok liet vervolgens weten het geen probleem te vinden dat corporaties minder bouwen, omdat er volgens hem al meer corporatiewoningen zijn dan vereist. Hij wil daarom vooral inzetten op opwaardering.