Het VVD-smaldeel in het kabinet is nog niet tevreden met de mensenrechtennota van minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

De verwachting was dat het kabinet vrijdag zou instemmen met het stuk, maar besluitvorming werd uitgesteld. Dat is een pijnlijke tegenvaller voor Timmermans, die mensenrechten tot een speerpunt van zijn beleid heeft gemaakt.

Volgens minister-president Mark Rutte is er geen onenigheid over het stuk. Het gaat om ''heel fundamentele zaken'' waar nog even verder over gediscussieerd moet worden, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

De VVD wil op een paar punten nog opheldering, meldden bronnen. Grote problemen zouden er niet zijn.

Minder landen

De liberalen hebben eerder aangegeven dat zij het liefst zien dat de uitgaven voor het mensenrechtenbeleid zich gaan richten op minder landen. Het zou geconcentreerd moeten worden op 25 landen, waaronder de 15 partnerlanden waarop de Nederlandse ontwikkelingshulp is geconcentreerd. Dat zou effectiever zijn.

Ook is er binnen de VVD, anders dan in Timmermans' PvdA, veel waardering voor de aanpak van de vorige minister van Buitenlandse Zaken, de VVD'er Uri Rosenthal.

Die hield in dat landen zoals China bij bezoeken aan ons land wel worden aangesproken op het mensenrechtenbeleid, maar dat de kritiek niet wordt geuit als een Nederlandse bewindsman daar op bezoek is.

Botsing

Eerder botsten de VVD en PvdA al in de ministerraad over de toekomstvisie op handel en hulp van minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De VVD wilde dat Nederlandse bedrijven meer konden profiteren van een fonds van 750 miljoen voor het stimuleren van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden.

Besluitvorming over de beleidsnota werd een week uitgesteld, terwijl Ploumens departement al een persconferentie had aangekondigd. Ploumen ontkende overigens dat er onenigheid was.