De bureaucratie van de Nederlandse overheid is volgens de Nationale Ombudsman het grootste probleem waar burgers tegenaan lopen. Ook is de overheid te complex en mist zij empathie.

Dat stelt ombudsman Alex Brenninkmeijer tijdens de jaarlijkse Ombudslezing. Zijn organisatie vroeg burgers te reageren op veel voorkomende problemen.

"Daar kwam een helder beeld uit", stelt hij. "Allereerst lopen mensen tegen bureaucratie aan."

Complex

Ook is de ervaring van veel burgers dat de overheid te complex in elkaar steekt. Daardoor wordt veel beleid niet meer goed begrepen en ontstaat er irritatie. Ook voelen veel mensen zich niet juist behandeld. "Als de overheid zich niet begripvol opstelt ontstaat een gevoel dat de overheid niet in ons belang handelt”, meent Brenninkmeijer dan ook.

"Complexiteit zit vooral in de wetgeving zelf", meent de Ombudsman. Hij benadrukt dat politici ook zelf de wetgeving niet meer begrijpen. "Ik ben verbaasd dat ministeries iets onbegrijpelijks voorleggen en de politici dat accepteren."

Dom

Toch blijft het 'slechte contact met de burger’ het grootste aandachtspunt. Volgens Brenninkmeijer is dat 'dom'.

Hij observeert dat een prettig contact met de overheid voor veel acceptatie zorgt. Volgens hem worden de meeste bekeuringen geaccepteerd als de agent netjes met de burger omgaat. Juist als er onredelijk of gevoelloos wordt opgetreden, neemt de autoriteit af.

De Ombudsman ergert zich eraan dat Nederland een land van sancties is geworden.

"De gemiddelde burger houdt zich niet aan de wet om een sanctie te ontlopen, maar gewoon uit fatsoen", stelt hij dan ook. De overheid treedt te hard op volgens hem, daardoor komen veel families in de incassoproblemen.

Ook de manier waarop de overheid frauderende ouderen aanpakt, vindt Brenninkmeijer overdreven. Volgens eigen onderzoek blijkt 0,001 procent van de ouderen AOW-fraude te plegen.

"Moet je daar nou echt zo’n probleem van maken?"