Minister-president Mark Rutte wil het begrotingstekort niet naar 2,8 procent terugdringen. Een tekort van 3 procent "is al hard werken genoeg". 

Daarmee reageerde Rutte in een persconferentie op het voorstel van eurocommissaris Rehn. Die adviseert Nederland 6 miljard euro extra te bezuinigen en het begrotingstekort terug te dringen naar 2,8 procent.

De minister-president gaf aan het advies van Rehn voor 2014 niet te begrijpen. Daarover wil Rutte met de Europese Commissie binnenkort in gesprek gaan. Rutte gaf wel aan het tekort verder terug te dringen in 2017.