Het overleg tussen de sociale partners en het kabinet over de aftrekbaarheid van de pensioenopbouw verloopt nog moeizaam. De deadline van 1 juni die het kabinet hiervoor heeft gesteld, wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Dit laten de vakcentrale FNV en werkgeversvereniging VNO-NCW weten aan NU.nl. 

Volgens een woordvoerder van VNO-NCW "kan het best eens zo zijn dat het een paar dagen langer duurt als het akkoord daar beter van wordt. Er is nu nog geen akkoord."

"Het kan ook 2 juni worden. De Tweede Kamer is nog lang niet met reces", zo stelt ook FNV-voorzitter Ton Heerts tegen NU.nl tijdens een pensioendemonstratie in Den Haag. 

Omlaag

In het regeerakkoord is afgesproken dat het percentage van de pensioenpremie dat van belasting afgetrokken mag worden, omlaag moet. Dat percentage zou in 2015 van 2,25 procent naar 1,75 procent per jaar gaan. Hiermee hoopt het kabinet meer belastinginkomsten op te halen.

Werkgevers en werknemers zijn het daar niet mee eens, omdat met de maatregel minder pensioen opgebouwd kan worden.

En ook de Raad van State reageerde kritisch op het voorstel van het kabinet. De Raad liet vorige maand weten te betwijfelen of het straks nog mogelijk is ''een adequate pensioenvoorziening te realiseren'', zoals het kabinet denkt.

In het sociaal akkoord is dan ook afgesproken dat de sociale partners voor 1 juni met een alternatief plan mochten komen. Hiervoor heeft het kabinet zelfs 250 miljoen euro uitgetrokken.

Belastingmeevaller

De Telegraaf stelde donderdagochtend nog dat er een oplossing aanstaande zou zijn, door het percentage op 2 procent per jaar vast te stellen.

Dit zou kunnen worden betaald door een belastingmeevaller over drie jaar door het aflopen van een overgangsregeling voor prepensioen, zo schreef de krant. 

Die meevaller levert volgens de sociale partners 850 miljoen euro op. Het kabinet zou echter nog niet zeker zijn van die omvang van de belastingmeevaller.

Heerts kan deze berichtgeving tegenover NU.nl niet bevestigen. Hij zegt zelfs: "de onderhandelingen verlopen nog moeizaam. Bovendien hebben we als sociale partners bij het sociaal akkoord al laten weten dat we het percentage maximaal op 2 procent willen stellen."

Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars laat aansluitend weten de sociale partners te steunen in de strijd tegen de verlaging. De gevolgen van de kabinetsingreep worden maatschappelijk nog fors onderschat, zo waarschuwt het Verbond.

Het Verbond stelt op basis van eigen berekeningen (pdf) dat de plannen bij pensionering in bepaalde gevallen kunnen leiden tot een terugval van minder dan de helft van het laatstverdiende salaris bij pensionering. Dit raakt vooral jongere generaties, aldus het Verbond.

Hogere inkomens houden in deze berekeningen iets minder dan 30 procent van het laatstverdiende loon over. "We willen een principiële discussie over de vraag wat onder een toereikend pensioen moet worden verstaan", zo vindt het Verbond dan ook.

"Tot voor kort werd nog uitgegaan van 70 procent van het eindloon, maar zonder dat hierover een maatschappelijk debat is gevoerd, heeft het kabinet deze ambitie verlaagd", zo vindt het Verbond.