Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet drastisch op de schop. Dat stelt een commissie die onderzoek doet naar de modernisering van de diplomatie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet drastisch op de schop. Dat stelt een commissie die onderzoek doet naar de modernisering van de diplomatie. Minister Frans Timmermans reageerde positief op het rapport. ''Baanbrekend'', is zijn oordeel.

De commissie stelt in haar donderdag gepresenteerde tussenrapportage radicale hervormingen voor. Er moeten minder mensen in Den Haag komen en meer op de ambassades.

Verder moet er worden geregionaliseerd. Dat betekent een grotere ambassade in de regio met een reeks kleinere in de omringende landen. Daarbij moet de titel van ambassadeur ruimer beschikbaar komen. ''Titels zijn gratis'', stelt de commissie.

Commissie

De dienst zelf gaat flink veranderen als het aan de commissie ligt. Het moet een netwerkorganisatie worden. Het principe van de inzet van de diplomatieke generalist die overal wat van weet, is niet meer van deze tijd.

Deze situatie is ''verre van ideaal'', oordeelt de commissie. Het departement moet veel meer gebruik gaan maken van de specialismen van de medewerkers.

Ook de hiërarchie op het ministerie moet anders. De huidige organisatie op de Apenrots, zoals het gebouw van Buitenlandse Zaken wordt genoemd, voldoet niet meer. De sterk hiërarchische organisatie leidt ''tot verkokering en een gebrek aan gedeelde beginselen''.

Academie

Er moet meer geïnvesteerd worden in de mensen. Daarvoor is twee jaar geleden al een diplomatieke academie opgericht die mensen in zeven jaar tot een volwaardig diplomaat moet scholen. Ook moet er meer aan na- en bijscholing worden gedaan.

Timmermans is niet geschrokken van de harde kritiek. Hij gaat het advies ''uitdrukkelijk gebruiken'' en vertalen in concrete maatregelen. Zijn departement moet tientallen miljoenen bezuinigingen. Dat betekent dat het departement efficiënter en goedkoper moet worden.

Old boys network

''Niets is hier meer vanzelfsprekend'', zei hij. De prioriteit komt bij het postennetwerk te liggen. Timmermans wil de beste mensen en die kunnen ook van buiten komen. Hij wil af van het ''old boys network''.

De commissie onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen hoopt in het eerste kwartaal van volgend jaar met haar definitieve rapport te komen. Volgens hem is het departement al goed bezig, maar moet het nu gaan van ''aanzetten naar doorzetten''.