Brussel houdt Nederland aan de afspraak om in 2014 te voldoen aan de begrotingsregels. Dit betekent dat Nederland nog dit jaar zal moeten bezuinigen om aan deze afspraak te voldoen. 

Dit blijkt woensdag uit de aanbevelingen van de Europese Commissie. Ons land moet in 2014 uitkomen op een tekort van 2,8 procent.  

De bezuinigingen zullen bovendien forser zijn dan eerder voorzien. Volgens Brussel zouden de bezuinigingen van 4,3 miljard die Nederland in eerste instantie had voorgesteld maar wegens het sociaal akkoord uitstelde, "hoe dan ook ontoereikend zijn". "Nederland dient aanvullende maatregelen te nemen."

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei dinsdag al dat de kans dat het kabinet in augustus alsnog moet besluiten over nieuwe miljardenbezuinigingen toeneemt. In de Haagse wandelgangen werd daarom al uitgegaan van bezuinigingen van 6 miljard euro. 

Dit komt woensdag overeen met berekeningen uit Brussel, dat stelt dat Nederland bezuinigingen van ten minste 1 procent van het bbp moet doorvoeren.

Marge

Wat opvalt is dat Brussel wil dat Nederland op een tekort van 2,8 procent komt, terwijl juist altijd is gesproken over een tekort van maximaal 3 procent. 

"We willen graag dat alle lidstaten een beetje meer marge nemen", zo stelde begrotingscommissaris Olli Rehn daarover in een bijbehorende persconferentie. 

Rehn stelt dat dit strookt met de plannen van de Nederlandse regering. Ook Dijsselbloem sprak in een reactie over een "veiligheidsmarge". Wel liet hij weten pas voor het eerst te horen over de 2,8 procent. "Een nieuw fenomeen", zo stelt ook een woordvoerder van het ministerie tegenover NU.nl.

In de officiële afspraken staat echter dat Nederland moet voldoen aan de 3 procentsregel, dus tenzij die afspraken in Brussel worden aangepast kan het kabinet zelf bepalen of het wel aan de nieuwe marge wil voldoen. 

Uitstel

De Europese Commissie heeft woensdag bevestigd dat Nederland een jaar uitstel krijgt om aan de afspraken te voldoen, zoals begin mei al aangekondigdIn eerste instantie had Nederland al in 2013 uit moeten komen op een tekort onder de 3 procent. Maar dit jaar zal het tekort uitkomen op 3,6 procent. 

Eind april heeft het Nederlandse kabinet nog een pakket aan maatregelen aan Brussel gestuurd, waarin duidelijk wordt hoe ons land de economie wil hervormen en wil voldoen aan de afspraak om het begrotingstekort in 2014 onder de 3 procent te krijgen. 

Brussel stelt naar aanleiding van dit pakket dat Nederland voorzichtig moet omspringen met bezuinigingen op onderwijs, innovatie en onderzoek, omdat deze gebieden van belang zijn voor de economische groei van Nederland. 

Woningmarkt

Om weer economisch gezond te maken moet Nederland de druk op de hervormingen van de woningmarkt verder opvoeren, zo laat de Commissie weten.

Brussel adviseert de beperking van de hypotheekrenteaftrek nog sneller in te voeren en de huur beter te koppelen aan de inkomens van huishoudens in de socialewoningsector. Ook moeten woningcorporaties zich weer meer gaan richten op huishoudens die het meest behoefte aan sociale woningen hebben, zo oordeelt Brussel.

Precies het advies dat minister Stef Blok (Wonen) al gaf in een dinsdag gelekte vertrouwelijke notitie. Daarin staat dat woningcorporaties moeten stoppen met commerciële activiteiten en koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren onderbrengen in een apart bedrijf.

Pensioenen

Brussel heeft ook advies over het Nederlandse pensioenstelsel. Het raadt aan de pensioenleeftijd te verhogen en goed te letten op een eerlijke verdeling van de pensioenen tussen generaties. 

Brussel oordeelt positief over de onlangs afgesproken hervormingen van de langdurige zorg. Wel raadt het aan de kostenstijgingen van de zorg verder aan te pakken. 

Verder vindt Brussel dat Nederland zich in moet zetten om meer mensen aan het werk te krijgen. Bovendien moet Nederland het ontslagrecht hervormen. Dat komt de arbeidsmarktmobiliteit ten goede.

Europa

Nederland is niet het enige land dat zich niet houdt aan de begrotingsregels. Van de 17 eurolanden zullen slechts 8 landen naar verwachting dit jaar een begrotingstekort hebben dat lager ligt dan de EU-norm.

Ook landen als Frankrijk, Portugal, Griekenland, Ierland en Spanje overschrijden de regels. 

Twee jaar

Frankrijk en Spanje krijgen twee jaar extra om aan de begrotingsregels te voldoen. Naar verwachting komt het tekort van Frankrijk dit jaar uit op 3,9 procent en dat van Spanje op 6,5 procent.

België ontsnapt aan een boete uit Brussel. Hoewel België de afgelopen jaren geen gehoor gaf aan de aanbevelingen uit Brussel om het tekort voldoende terug te dringen, heeft de Commissie het land geen boete opgelegd. .

De commissie is extra streng voor België omdat het land gebukt gaat onder een enorme staatsschuld. De commissie eist medio september een tussentijds verslag over de maatregelen die België neemt.

Lees de aanbevelingen uit Brussel over Nederland (pdf)

Vijf vragen begrotingsregels

Lees het pakket dat Nederland aan Brussel heeft gestuurd