Kleine basisscholen, met minder dan honderd leerlingen, mogen toch open blijven. Dat maakt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs woensdag bekend.

De scholen verliezen de komende jaren de extra bekostiging die ze nu nog wel krijgen. Dekker vertelde woensdag dat de zogenaamde kleinescholentoeslag, die nu aan kleine schooltjes wordt uitgekeerd, de komende jaren zal worden ingezet om juist fusies en samenwerkingen te stimuleren.

Kleine basisscholen krijgen gemiddeld een groter budget per leerling dan grote scholen. Dat staat volgens Dekker samenwerking in de weg, omdat scholen er nu financieel op achteruitgaan als ze groter worden.

Dekker verwacht in de loop van volgend jaar met een wetsvoorstel te komen. De nieuwe bekostiging zal naar zijn inschatting niet eerder dan augustus 2016 ingaan.

De Onderwijsraad heeft Dekker recent geadviseerd scholen met minder dan 100 leerlingen met ingang van 2019 te sluiten.

De meeste kleine scholen staan in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland. In veel gemeenten daar is minstens de helft van de basisscholen er één met minder dan 100 leerlingen.

Kritisch

Zowel politiek als belangenorganisaties reageren opgelucht op het besluit. Toch zetten met name christelijke organisaties ook kritische kanttekeningen.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) liet woensdag weten dat de ondergrens voor basisscholen op 23 leerlingen blijft. De Onderwijsraad adviseerde de staatssecretaris eerder dit jaar om die grens te verhogen naar 100 leerlingen.

Dat zou het einde betekenen voor ruim 1300 basisscholen. Dekker neemt dat advies echter niet over. Wel schrapt hij de toeslag die kleine scholen nu nog krijgen en gaat die vervangen door een financiële stimulering om samen te werken.

Gedwongen

Daar hebben met name christelijke partijen problemen mee. De ChristenUnie vreest dat schoolbesturen hiermee toch tot een fusie gedwongen worden.

Vakbond CNV Onderwijs voegt toe: ''Met een bonus op samenwerken stuurt het kabinet aan op schaalvergroting en krimpversterking, waar juist maatwerk en een regionale aanpak van de gevolgen van krimp de oplossing is", aldus voorzitter Helen van den Berg.

Onzekerheid

Volgens de Besturenraad, een centrum voor christelijk onderwijs, bestaat er nog veel onzekerheid over de nieuwe invulling van de toeslag. ''Het is van belang dat de herkenbaarheid van verschillende scholen blijft'', zegt voorzitter Wim Kuiper.

De PO-Raad, de koepelorganisatie voor primair onderwijs, is overwegend positief over de plannen van Dekker, maar wat betreft de organisatie mag het nog wel een stap verder. Het verruimen van de fusietoets, waarmee samengaan dus makkelijker is, mag van de PO-Raad zelfs helemaal afgeschaft worden. Het belemmert scholen en besturen namelijk om samen te werken.

Klik op de gemeente voor meer informatie . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk