PvdA en VVD hebben dinsdag een oproep van de oppositie om onderzoek naar zogenaamde windhappers, mensen die geen belastingaangifte doen maar wel toeslagen ontvangen, afgewezen. 

In een motie ingediend door het CDA werd gevraagd om het onderzoek naar aanleiding van signalen van vakbond Abvakabo. De Belastingdienst zou hierdoor volgens de vakbond miljoenen euro's laten liggen. Alle andere oppositiepartijen steunden het voorstel om onderzoek te doen naar het fenomeen. 

Uit het onderzoek van de vakbond blijkt dat er tienduizenden mensen in Nederland aangeven bij de Belastingdienst geen inkomen te hebben, terwijl ze na aanvraag wel toeslagen (zoals zorg- en huurtoeslag) ontvangen. Deze groep mensen doet volgens de vakbond echter geen belastingaangifte.

''Deze mensen hebben klaarblijkelijk van de wind geleefd'', stelde Abvakabo in het rapport.  Door de oppositie werd dan ook gevraagd om het aantal mensen dat in Nederland woont maar geen belastingaangifte doet  in kaart te brengen. 

Omtzigt

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) laat weten 'stomverbaasd' te zijn dat de coalitiepartijen het voorstel niet hebben gesteund. Onlangs kwam het kabinet nog in het nauw na felle kritiek op staatssecretaris Weekers over de aanpak van de zorgfraude. 

''Als dit een voorbode is van de nieuwe fraudeaanpak van de coalitie, dan komen we nog vaak in de Tweede Kamer te staan'', zo laat Omtzigt weten. ''Er is juist alle aanleiding om te onderzoeken hoe het kan dat mensen in grote getalen geen opgave doen van inkomen en toch aanspraak maken op voorzieningen.''

Weekers liet onlangs aan de Kamer wel weten samen met de Belastingdienst het fenomeen nader te bekijken.