Een Kamermeerderheid wil dat Nederland de VN-Ontwapeningsconferentie in Genève gaat boycotten tijdens vergaderingen die door Iran worden voorgezeten. Maar minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken gaat hier niet op in, meldde hij de Kamer dinsdag.

Iran neemt het roulerende voorzitterschap van 27 mei tot en met eind juni op zich. VVD, PVV, SP, ChristenUnie en SGP vroegen Timmermans uit protest bij deze zittingen weg te blijven.

Bij de partijen heerst twijfel of onder het Iraanse voorzitterschap wel vooruitgang zou kunnen worden geboekt. De VN heeft het land een reeks sancties opgelegd omdat het weigert te stoppen met het verrijken van uranium.

Het voorzitterschap van Iran was geen verrassing; het rouleert namelijk op alfabetische volgorde tussen de lidstaten. ''Het gegeven dat er sancties bestaan tegen Iran betekent niet dat Iran is uitgesloten van deelname aan internationaal overleg'', schrijft Timmermans aan de Kamer.

Canada

Volgens hem boycot alleen Canada de zittingen. De VS en Israël sturen een lagere vertegenwoordiger. De EU en andere westerse landen volgen de bijeenkomsten zoals gebruikelijk, aldus de minister.

De Nederlandse ambassadeur zal de vergadering wel verlaten bij ''dreigementen tegen Israël, ontkenning van de Holocaust, dreigementen tegen de EU en de positieve kwalificatie van het Iraanse nucleaire programma''.