Het kabinet en de Tweede Kamer leggen adviezen van belangrijke adviesorganen ongebruikt terzijde.

''De overheid is niet altijd gevoelig voor signalen die zij krijgen. Dat wordt niet altijd opgepakt. Maar als het dan achteraf mis blijkt te gaan, is de Tweede Kamer te klein.’’ Die kritiek uitte de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer dinsdag.

Hij constateert dat sinds hij 8 jaar geleden ombudsman werd, dit steeds vaker gebeurt. Als een van de meest recente voorbeelden gaf hij de commotie in de Kamer rondom de dood van de asielzoeker Aleksandr Dolmatov. Uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie bleek de overheid fout op fout te hebben gestapeld.

Maar Brenninkmeijer wees er dinsdag op dat hij al veel eerder een rapport opstelde over misstanden in de asielketen. ''De politiek is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. Adviezen en kanttekeningen zijn steeds minder welkom.’’

Dat geldt niet alleen voor rapporten van de Nationale ombudsman, maar ook voor adviezen van bijvoorbeeld de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, meent de ombudsman. ''Het is voor de politiek steeds belangrijker om op korte termijn te scoren en heilige onderwerpen snel naar voren te halen.’’