PvdA-prominent Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Hij heeft dat dinsdag laten weten.

De oud-minister vindt dat de PvdA zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie heeft verwijderd.

''Wie bijna een halve eeuw lid is van de Partij van de Arbeid neemt niet luchthartig afscheid. Ik heb er geruime tijd over gedacht en lang geaarzeld, maar ik heb besloten mijn lidmaatschap van de partij op te zeggen.''

''Ik ben en blijf sociaaldemocraat. Juist daarom voel ik mij niet langer thuis in de PvdA. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie verwijderd'', aldus Pronk in zijn brief aan het partijbestuur.

Lange brief

Pronk was voor de PvdA in de periode van 1971 tot 2002 onder meer Tweede Kamerlid, europarlementariër en verschillende keren minister, voor Ontwikkelingssamenwerking en van VROM.

In een lange brief aan het partijbestuur legt Pronk uit waarom hij zijn lidmaatschap opzegt. Vorig jaar had hij al ''aanzienlijke bedenkingen'' tegen het regeerakkoord met de VVD.

De uitruil van onderwerpen leidde tot grote gevolgen voor zwakkere en kwetsbare groepen, aldus Pronk.

Fouten

Maar het gaat niet alleen om fouten in het regeerakkoord, schrijft de oud-minister. Het beginsel van solidariteit is door de PvdA in de afspraken met de VVD terzijde geschoven.

''Meer nog dan op het terrein van de sociaaleconomische politiek in eigen land, blijkt dat uit de houding ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking en het vreemdelingenbeleid.''

Samsom

PvdA-leider Diederik Samsom vindt het vertrek van Pronk ''heel erg jammer''. 

''Ik ben een groot bewonderaar van Jan Pronk en vind het dus heel jammer dat hij dit doet. Ik begrijp het ook niet goed. Dit kabinet maakt voor het eerst sinds de jaren '70 de verschillen tussen arm en rijk kleiner en voor het eerst pakken we echt de financiële sector aan. Dat zijn ambities waar Pronk zich ook echt in zou moeten kunnen vinden'', zei Samsom.

Hij spreekt het verwijt van Pronk tegen dat hij het verzet in de PvdA tegen de strafbaarstelling van illegaliteit niet waardig heeft behandeld. ''Ik heb hard staan werken en zweten in zaaltjes. In de PvdA is nooit iets vanzelfsprekend. Ik weet zelf welke strijd ik heb moeten voeren, dat was een meer dan waardige discussie.''

'Ongelofelijk jammer'

Ook vicepremier Lodewijk Asscher vindt het ''ongelofelijk jammer'' dat ex-minister Jan Pronk het lidmaatschap van zijn partij heeft opgezegd.

Pronk heeft volgens hem ''een grote reputatie'' en hij heeft ''veel betekend voor de PvdA'', onder meer door zijn werk voor Afrika.

Hans Spekman

PvdA-voorzitter Hans Spekman vindt het ''buitengewoon erg'' dat Pronk zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

''Ik beschouw mezelf als een geestverwant van het denken van Jan Pronk: mensen nooit meer loslaten, solidariteit. Ik heb heel veel respect voor wat hij heeft gedaan voor de sociaaldemocratie. Hij is een icoon en ik heb vanaf het moment dat ik mocht stemmen altijd op hem gestemd'', zegt Spekman.

Hij is het wel op een paar punten niet eens met de kritiek van Pronk. Zo zijn er wel degelijk debatten gevoerd over de moeilijke punten in het regeerakkoord en probeert Spekman de ''ideologische lading'' weer terug te krijgen in de PvdA.

Spekman had recent nog verscheidene keren contact met Pronk, maar kom hem niet overtuigen van de juistheid van de standpunten van de PvdA-top.

Linkse geweten Pronk keert PvdA rug toe