Scholen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze pesten willen bestrijden.

Dat stelt D66-Kamerlid Vera Bergkamp dinsdag tegen NU.nl.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) presenteerde onlangs een plan van aanpak tegen pesten, dinsdagavond wordt hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. 

In het plan worden scholen onder meer wettelijk verplicht om pesten aan te pakken aan de hand van een bewezen effectieve methodes. De Onderwijsinspectie moet hierop toezien.

"Het moet gaan om het resultaat. De inspectie moet geen papieren controle uitvoeren, maar kijken naar wat werkt", aldus Bergkamp.

Dwang

De overheid heeft volgens haar vooral de taak om te adviseren over welke methodes goed werken. "Het gaat te ver om scholen die goed bezig zijn te dwingen van methode te veranderen", stelt ze.

Eerder pleitten de onderwijsorganisaties PO-raad en VO-raad, namens de basisscholen en het voortgezet onderwijs, al voor meer vrijheid in de aanpak.

De PvdA is het deels met Bergkamp eens. Volgens PvdA-Kamerlid Loes Ypma moeten de lopende programma's gecontroleerd worden op effectiviteit. Als ze blijken te werken kunnen ze toegevoegd worden aan de lijst bewezen methodieken.

Haar VVD-collega Brigitte van den Burg vreest dat het plan een wassen neus wordt als scholen zelf mogen gaan bepalen hoe ze pesten aanpakken. Bovendien is er volgens haar een risico op een wildgroei aan adviesbureau's.

Verantwoordelijkheid

SP-Kamerlid Eric Smaling wil niet dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken. Volgens hem ligt er al te veel op het bordje van de onderwijsinstellingen.

"Scholen kunnen niet voor elk maatschappelijk probleem verantwoordelijkheid nemen", aldus Smaling. Hij wil dat de sector eerst de handschoen oppakt en pas met wetgeving komt als dit niet blijkt te werken.

Van den Burg zegt het teleurstellend te vinden dat scholen er nog niet in zijn geslaagd pestgedrag te verminderen en dat toezicht van de inspectie dus nodig is om hen te bewegen hier werk van te maken.

PVV-Kamerlid Harm Beertema wil dat scholen verplicht worden om scholieren van school te verwijderen als zij zich voor de derde keer schuldig maken aan zware pesterijen.

Hij wil dat hiervoor een verplicht registratiesysteem in het leven wordt geroepen. Hij vindt de voorstellen te mild voor de pester, terwijl de gepeste volgens hem 'in de kou' blijft staan. 

Homo's

Vera Bergkamp wil verder dat Dekker onderzoekt of er een specifieke aanpak vereist is om het pesten van homo's en lesbiennes tegen te gaan.

Uit studies van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) zou blijken dat driekwart van de homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders wordt gepest. Ook zou onder homojongeren tot vijf keer vaker over zelfmoord worden gedacht.

In het plan van Dekker staat vermeld dat de generieke aanpak 'sensitief' moet zijn voor kwetsbare groepen, waaronder homoseksuelen.

Bergkamp wil echter dat de staatssecretaris onderzoekt of dit voldoende is om deze groep te helpen. "De cijfers liegen er niet om en het is niet gezegd dat een generieke aanpak ook voor deze groep werkt", aldus Bergkamp.