Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel om gemeenten voortaan zelf te laten bepalen of en hoe vaak de winkels op hun grondgebied op zondag open mogen.

VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren stemden voor, net als de meesten van de 11 CDA-senatoren.

SP, SGP, ChristenUnie en 2 CDA'ers zijn tegen. Zij vrezen dat de zondagsrust verdwijnt en dat kleine ondernemers de dupe worden van de veranderingen.

Het CDA worstelde met de kwestie. Senator Gerrit Terpstra benadrukte dat zijn partij zeer hecht aan de zondagsrust en een collectieve vrije dag. Hij gaf aan dat de CDA-achterban huiverig is om de regels aan te passen omdat dat ervoor kan zorgen ''dat het hek van de dam is’’ voor verder verruiming van de winkeltijden.

Afweging

Maar Terpstra wees er ook op dat dit voorstel niet gaat over ruimere winkeltijden, waar het CDA tegen is. Hij heeft het volste vertrouwen in de CDA’ers in gemeenteraden die nu de afweging moeten maken.

Nu mogen gemeenten winkeliers 12 keer per jaar toestemming geven om open te gaan op zondag. Alleen in gebieden waar veel toeristen komen, kunnen de winkels vaker open.

D66 en GroenLinks wilden af van deze zogeheten toerismebepaling waar gemeenten oneigenlijk gebruik van zouden kunnen maken. Volgens de partijen kunnen gemeenten prima zelf beslissen over de openingstijden van winkels.