De beloning van bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten worden vastgelegd in een cao. 

Met het geld dat dit oplevert, kunnen meer leraren voor de klas komen te staan.

Dat heeft D66-Kamerlid Paul van Meenen maandag voorgesteld tijdens een debat in de Tweede Kamer over goed bestuur in het onderwijs. Voor topinkomens bestaat wel een wettelijk maximum, maar volgens D66 hebben de salarissen van de onderwijsbestuurders de neiging naar dat maximum toe te groeien.

Bovendien bestaat er nu te weinig zicht op de manier waarop bestuurders met hun raad van toezicht afspraken maken over hun beloning.

Medezeggenschapsraden

Verder gingen in de Kamer stemmen op om de positie van medezeggenschapsraden verder te versterken. Als het bestuur besluiten neem waarmee de medezeggenschapsraad had moeten instemmen, moet dat besluit ongedaan gemaakt kunnen worden.

Als een besluit waarmee de raad instemde, niet wordt uitgevoerd, moet de raad dit aan de geschillencommissie kunnen voorleggen.