Een groot deel van de Tweede Kamer is boos op woningcorporaties die een groot aantal bouwprojecten hebben stilgelegd.

De corporaties moeten de zogeheten verhuurdersheffing van 1,75 miljard euro betalen en zeggen dat ze daardoor te weinig overhouden voor bouwprojecten.

VVD, PvdA en D66 spreken zondag tegenover de NOS hun afkeur uit tegen deze 'bouwstaking'. Volgens VVD-Kamerlid Barbara Visser is het stilleggen van de projecten schadelijk voor de economie.

Volgens Visser zetten de corporaties het niet investeren in 'als middel om een politiek besluit te laten stranden'. Net als D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt ze de opstelling van de corporaties 'absoluut onwenselijk'.

Verbaasd

Voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes Marc Calon is verbaasd over de kritiek. Hij zegt tegen de NOS dat deze situatie voorspeld was, ook door de eigen toezichthouder van de Kamer, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

Volgens hem wordt er bij woningcorporaties al bezuinigd, maar kost het ontslag van mensen ook wachtgeld en proceduretijd en levert het niet onmiddellijk geld op.

Corporaties hebben volgens Calon simpelweg te weinig geld. De huurverhoging, die het geld moet opbrengen voor de verhuurdersheffing, kan niet snel genoeg doorgevoerd worden.