Het CDA wil dat bedrijven makkelijker kredietunies kunnen oprichten. Een kredietunie is een spaarpot van bedrijven, waaruit ondernemers binnen die unie kunnen lenen.

Het CDA komt binnenkort met een wetsvoorstel om de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken, aldus een woordvoerder zaterdag. 

"De kredietverlening aan ondernemers gaat momenteel vanwege de crisis heel moeizaam", laat de partij weten.

Het CDA hoopt dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) door zo'n unie minder afhankelijk worden van banken.

In Nederland komen zulke unies nog amper voor. Volgens het CDA komt dat doordat het nogal ingewikkeld is om ze op te richten.

Besloten kring

Het is namelijk onduidelijk of een kredietunie volgens de wet als een 'besloten kring' beschouwd mag worden. Als De Nederlandsche Bank vindt dat dit niet mag, dan heeft een kredietunie een bankvergunning nodig.

"Hierdoor wordt een hoge drempel opgeworpen voor het oprichten en het functioneren van kredietunies", zegt het CDA. Omdat in het buitenland kredietunies al succesvol zijn, wil de partij het voor ondernemers makkelijker maken om een kredietunie op te richten.

Het wetsvoorstel komt van de CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder. Ze hebben het zo goed als klaar, aldus de zegsman.

Welkom

MKB-Nederland zegt dat ieder alternatief voor de financiering door banken welkom is. Volgens de belangenorganisatie is het belangrijk om de financieringsmogelijkheden te verbreden, omdat moeizame financiering door banken economische groei niet in de weg mag staan.

''Iedere ondernemer maakt zich hier zorgen over'', aldus een woordvoerster.