Om recidive te voorkomen en de maatschappij te beschermen, komen zware gewelds- en zedendelinqenten en tbs-gestelden langer onder toezicht te staan als ze terugkeren naar de samenleving. Zelfs levenslang toezicht is mogelijk.

Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie, waar de ministerraad vrijdag mee heeft ingestemd.

Als de zware criminelen terugvalgedrag vertonen of recidiveren, kan onmiddellijk worden ingegrepen. Dit moet de maatschappij meer bescherming bieden.

Aan de periode van toezicht door de reclassering is niet langer een maximum gesteld.

Levenslang

Het kabinet schrapt in het voorstel de termijn van maximaal negen jaar waarin de dwangverpleging van een tbs-gestelde onder voorwaarden beëindigd kan worden. Voortaan kunnen rechters het toezicht ook na negen jaar verlengen.

De totale duur van toezicht heeft niet langer een maximum. De rechter kan toezicht opleggen voor twee tot vijf jaar en deze steeds jaarlijks of tweejaarlijks verlengen.

Bovendien wordt het mogelijk iemand langdurig en als het nodig is zelfs levenslang onder toezicht te stellen.

Verboden

Een toezichthoudende maatregel kan gaan om een verbod om alcohol of drugs te gebruiken, het verplicht een behandeling ondergaan of een verbod om bepaald soort vrijwilligerswerk te doen. 

Zo kunnen deze delinquenten niet terechtkomen bij organisaties op het gebied van kinderverzorging en -opvang of van andere kwetsbare groepen, zoals ouderen of daklozen.

Maar het kan ook gaan om een gebiedsverbod of meldplicht. Ook kan het iemand verplicht worden te verhuizen of verboden worden zich in een bepaald gebied te vestigen, bijvoorbeeld als het slachtoffer in de buurt van de dader woont.

Veroordeelden die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel of sekstoerisme, kunnen een reisverbod krijgen.

Proeftijd

Tot slot wordt het mogelijk de proeftijd te verlengen van veroordeelden die voorwaardelijk zijn vrijgekomen, met minimaal één en maximaal twee jaar.

Daardoor kan volgens Teeven ook bij gevangenisstraffen korter dan twee jaar beter gewerkt worden aan gedragsverandering.