Het kabinet heeft dit jaar te maken met een aantal forse tegenvallers in de belastinginkomsten en premieontvangsten van in totaal 8,3 miljard euro.

Het gaat onder meer om de winstbelasting (2 miljard lager), de inkomstenbelasting (2,4 miljard minder) en de btw (2,1 miljard minder).

Door de economische crisis kopen mensen ook minder auto's en drinken en roken ze minder. Dat leidt tot 0,5 miljard euro minder aan opgehaalde wegenbelasting en 0,6 miljard minder aan accijnsinkomsten.

Begrotingstekort

Dit blijkt vrijdag uit de Voorjaarsnota. Het begrotingstekort over dit jaar loopt op tot 3,3 procent, gelijk aan wat het Centraal Planbureau in maart raamde. Sinds maart is het ''beeld verslechterd'', zo liet minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën weten na afloop van de ministerraad. 

Premier Mark Rutte liet tijdens een persconferentie echter weten dat de cijfers 'niet heel verrassend zijn. "We wisten al eerder dit jaar dat de inkomsten zouden tegenvallen."

Tegenvallers

Bij de uitgaven zijn er ook tegenvallers. Het kabinet is dit jaar naar verwachting 500 miljoen euro meer kwijt aan werkloosheidsuitkeringen en maximaal 500 miljoen euro extra bijdrage aan de Europese Unie.

De tekorten en tegenvallers worden gecompenseerd door een aantal meevallers, onder meer bij de kinderopvang (200 miljoen) en in de zorg (400 miljoen), vooral door lagere uitgaven aan geneesmiddelen.

Ook betaalt het Havenbedrijf Rotterdam 300 miljoen terug. Om het gat te dichten krijgen de ministeries geen compensatie voor prijsstijgingen (opbrengst 700 miljoen euro).

Bezuinigingen

Er wordt dit jaar nog niet extra bezuinigd als gevolg van de tegenvallende cijfers, zo werd afgesproken in het sociaal akkoord. Ook vanuit Brussel kreeg Nederland een jaar uitstel om aan de Europese norm van 3 procent te voldoen. 

In augustus besluit het kabinet of er moet worden bezuinigd om in 2014 aan de norm te voldoen. De sociale partners (werkgevers en vakbonden) zijn hier fel tegen. Rutte laat weten nog niet te kunnen zeggen of het akkoord een positieve invloed heeft op de economie, zoals bij het afsluiten ervan nog wel gehoopt. 

"Ik heb gezegd dat we het sociaal akkoord een kans moeten geven om bij te dragen aan herstel van vertrouwen. Maar of dat ook gebeurt, daar heb ik me niet over uitgelaten."

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Rijksoverheid. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Vijf vragen begrotingsregels