De PvdA wil de uitwerking van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit en een aantal onderzoeken afwachten voordat er gesproken kan worden over een soepeler asielbeleid. 

Dat stelde PvdA-Kamerlid Marit Maij woensdag tijdens het debat over de mogelijke versoepeling van het asielbeleid.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman noemde de opstelling van Maij 'een klap in het gezicht van de mensen die nu strijden in de vreemdelingendetentie'.

Maij bleef erbij dat het debat woensdag niet had hoeven plaatsvinden. Ze wees erop dat een onderzoek door de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) naar de verruiming van het buitenschuldcriterium moet worden afgewacht. 

Dit buitenschuldcriterium wil zeggen dat vreemdelingen een verblijfsvergunning kunnen krijgen als zij aan kunnen tonen dat zij niet terug kunnen, ondanks dat zij hieraan volledige medewerking hebben gegeven.

Staatssecretaris Fred Teeven (Asiel) liet weten half juni met de uitkomsten van het ACVZ-onderzoek te komen.

Detentie

Verder wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de situatie in de vreemdelingendetentie naar aanleiding van het debat over de overleden asielzoeker Dolmatov.

Ook wil Maij de wijziging van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit afwachten. Volgens haar kunnen sommige wensen van de PvdA hierin worden verwerkt. 

De ledenraad van de PvdA omarmde onlangs een motie om het asielbeleid te versoepelen en de behandeling van illegalen te verbeteren. 

Oplossing zoeken

In de motie wordt opgeroepen dat illegalen niet in de cel belanden om het enkele feit dat ze illegaal zijn. In het huidige voorstel is dit wel mogelijk na drie aanhoudingen. Teeven liet weten hiervoor 'een oplossing te gaan zoeken', maar wilde hier geen termijn aan koppelen. 

Hier zijn 'diverse wegen' voor, stelde hij. De voorstellen van de PvdA gaan volgens Teeven verder dan het regeerakkoord. 

Quotum

Verder moet van de PvdA het quotum voor de politie om illegalen op te sporen worden afgeschaft. 

Teeven liet in het debat weten te willen vasthouden aan 'kwantatieve en kwalitatieve doelstellingen' voor de politie. Wel wil hij de focus meer leggen op de 'kwaliteit'. Dat wil zeggen dat hij vooral wil inzetten op het inrekenen van criminele vreemdelingen.

De staatssecretaris wil het wetsvoorstel zo wijzigen dat hulp aan illegalen niet strafbaar kan worden. Dit is ook zo afgesproken in het regeerakkoord.

Gesprekken

Vorige week werd bekend dat coalitiepartijen PvdA en VVD gesprekken voeren over deze punten. Inmiddels blijken de gesprekken op een laag pitje te staan.

Op vragen van de oppositie wilden de coalitiepartners niet aangeven of de PvdA de ruimte krijgt om buiten de VVD om naar meerderheden te zoeken.  

Volgens de oppositie zijn over veel van de punten geen afspraken gemaakt in het regeerakkoord en staat het de PvdA dus vrij om met de oppositie tot afspraken te komen.

Irritatie

Tot irritatie van de oppositie wilde Marit Maij in het debat niet aangeven of het buitenschuldcriterium, zoals gevraagd in de motie, moet worden verruimd. 

ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind wees op illegalen in de Vluchtkerk die al tien jaar in Nederland verblijven, maar om diverse redenen niet terug kunnen.

Zo zouden ambassades niet meewerken en zou er verschil van interpretatie kunnen ontstaan of de vluchtelingen daadwerkelijk aan hun terugkeer hebben meegewerkt. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma wees erop dat de illegalen in de Vluchtkerk niet op een uitnodiging van de Dienst Terugkeer en Vertrek waren ingegaan.