Nieuwe regels moeten de professionaliteit van de besturen van pensioenfondsen vergroten en het vertrouwen in de fondsen herstellen.

De Tweede Kamer gaat op hoofdlijnen akkoord met een wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) hiervoor, bleek woensdag.

Volgens het wetsvoorstel kunnen pensioenfondsen straks kiezen voor een bestuur van uitsluitend externe deskundigen. Ook wordt het toezicht op de pensioenfondsbesturen versterkt. Ze moeten een raad van toezicht instellen of zich laten beoordelen door een visitatiecommissie.

Inspraak gepensioneerden

Het wetsvoorstel bepaalt verder dat er maximaal 25 procent gepensioneerden in de pensioenfondsbesturen zitten. Tot ongenoegen van D66 en 50PLUS gaat het daarmee minder ver dan een eerder aangenomen initiatiefwet, waarin sprake is van minimaal 25 procent gepensioneerden in de besturen.

Pensioenfondsbesturen beheren gezamenlijk een pot van ruim 900 miljard euro. Nogal wat fondsen zijn afgelopen jaren in problemen geraakt doordat ze op lange termijn niet meer aan hun verplichtingen dreigden te kunnen voldoen.

De fondsen moesten hun pensioenuitkeringen bevriezen of zelfs verlagen. Dit heeft geleid tot een dalend vertrouwen in de fondsen.