De bezuinigingen op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moeten een jaar worden uitgesteld en dus nog niet al in 2014 beginnen.

Dat eist Tweede Kamerlid voor D66 Magda Berndsen woensdag in een debat over het dreigingsbeeld terrorisme. Ze stelt dat er een verhoogd risico is en dat AIVD-minister Ronald Plasterk zelf heeft gezegd dat de kortingen aan de veiligheid raken.

Na het jaar uitstel moet worden geëvalueerd of de bezuinigingen alsnog juist zijn.