VVD-bestuurders moeten 'vuistregels' gaan tekenen waarin ze beloven integer te handelen. De verplichting geldt voor iedereen die een bestuurlijke functie vervult namens de VVD, van premier tot gemeenteraadslid.

Partijvoorzitter Benk Korthals heeft dat dinsdag gezegd op RTL Z. Hij zal zijn plan dit weekend officieel lanceren tijdens een VVD-congres in Maarssen.

Het partijbestuur wil situaties voorkomen zoals die rond de Roermondse ex-wethouder Jos van Rey. Die was door de plaatselijke afdeling voorgedragen als lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, hoewel hij verdacht wordt van corruptie.

Onder druk van het hoofdbestuur van de VVD heeft het afdelingsbestuur van Roermond Van Rey voorlopig weer van de lijst gehaald.

Gegijzeld

Volgens Korthals heeft de kwestie-Van Rey ''de hele partij gegijzeld''. Hij noemde dat ''knap vervelend''. Korthals onderstreepte dat Van Rey onschuldig is tot het tegendeel is gebleken. Hij wees er op dat de Limburger 30 jaar veel heeft betekend voor de VVD. Hij was onder meer Tweede Kamerlid en Senator.

Korhals gaat er van uit dat het OM snel laat weten of het met een dagvaarding komt tegen Van Rey.

Ton Hooijmaijers

Recentelijk kwamen ook andere VVD-bestuurders in opspraak door gesjoemel, zoals de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

Het partijbestuur zegde daarom vorig jaar al toe met een notitie te komen over integriteit. Korthals wil onder meer dat bestuurders een integriteitscursus gaan volgen, op straffe van een lagere plek op de lijst.

Motie

VVD'ers tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt, mogen geen kandidaat zijn voor een politieke functie. Als ze toch op een lijst gaan staan, zoalsVan Rey, worden ze uit de partij gezet. Dat staat in een motie die een groep VVD'ers zaterdag indient op een partijcongres. 

Volgens de tien indieners, onder wie raads- en Statenleden, heeft het hoofdbestuur nu onvoldoende instrumenten om verdachte VVD'ers zoals Van Rey te dwingen zich tijdelijk op de achtergrond te houden, zegt de eerste indiener, het Barneveldse raadslid Mijntje Pluimers. "Het begint natuurlijk altijd met een gesprek, maar als iemand echt niet wil, moet ingrijpen mogelijk zijn."

Achterban

Op het VVD-congres zal het partijbestuur ook voorstellen doen om de achterban in de toekomst meer te betrekken bij nieuwe regeerakkoorden. Het is overigens niet de bedoeling dat de leden instemmingsrecht krijgen, zoals bij bijvoorbeeld de PvdA het geval is.

Het huidige regeerakkoord leidde eind vorig jaar tot veel ophef in de VVD, omdat de leden onoverkomelijke moeite hadden met het plan om zorgpremies inkomensafhankelijk te maken. Het regeerakkoord moest daardoor al na korte tijd weer gewijzigd.

Korthals zou het een goed idee vinden als de fractie in het vervolg een paar dagen extra tijd krijgt om het regeerakkoord te bestuderen.