VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kan zich voorstellen dat er geen plek is voor hypotheekrenteaftrek in een nieuw belastingsysteem.

Dat zei hij donderdag tijdens het jaarlijkse verantwoordingsdebat over de begroting van 2012.

Zijlstra schetste tijdens het debat een beeld van een eiland waarbij alles opnieuw moet worden opgebouwd. Hierbij zou wat hem betreft geen plek meer zijn voor allerlei subsidies en toeslagen.

GroenLinks en SP vroegen zich vervolgens af of er dan ook geen plek meer zou zijn voor hypotheekrenteaftrek. Volgens Zijlstra is dit mogelijk in een 'liberaal' belastingsysteem. "Als je de zaak opnieuw inricht kun je allerlei uitzonderingen schrappen", aldus de VVD-fractievoorzitter. 

"Als je een straf zet op succes en bezit, dan creëer je een situatie waarin je ook instrumenten in het leven roept om dat weer te compenseren. Ik noem de hypotheekrenteaftrek. Als wij in staat zijn om een belastingsysteem in elkaar te flansen waarbij dat niet het geval is, kunnen wij ook de hypotheekrenteaftrek aan de kant zetten."

Vlaktaks

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vroeg Zijlstra hoe zo'n systeem er dan uit moet zien. De CDA'er stelde een vlaktaks voor, waarbij iedereen onder hetzelfde belastingpercentage valt.

De VVD-fractievoorzitter stelde dat er bij de vlaktaks een risico bestaat dat er allerlei inkomensafhankelijke regelingen moeten worden opgetuigd.

Hij zei het onderzoek van de commissie-Dijkhuizen naar de toekomst van ons belastingstelsel af te willen wachten voor de invulling. 

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer ziet niks in een vlaktaks. "Ik acht de kans niet groot dat wij een vlaktaks omarmen", aldus de PvdA'er. "Wij zijn nog nooit voor een vlaktaks geweest en dat is niet voor niks. De hogere inkomens betalen de meeste belasting. Dat is eerlijk en rechtvaardig."

Wel zei hij er voor open te staan om het 'rondpompen van geld' via het toeslagen- en aftreksysteem kritisch te bekijken.

Maatregelen

Hij zei verder dat het een goede zaak is dat recent maatregelen zijn genomen om de hypotheekschuld aan te pakken. Eerder was de VVD fel tegen versobering van de hypotheekrenteaftrek.

Vorig jaar werd in het Lente-akkoord afgesproken dat nieuwe hypotheken in dertig jaar volledig moeten worden afgelost.

Zijlstra ging in het debat tekeer tegen de in zijn ogen doorgeslagen verzorgingsstaat. Hij vindt de bezuinigingen noodzakelijk, waarbij de overheid teruggaat naar de kerntaken.

"Alleen zo kan een nieuwe samenleving ontstaan waar schouders niet opgehaald worden, maar de schouders eronder gaan", aldus de VVD-fractievoorzitter.