Het al aangekondigde onderzoek naar fraude in de zorg wordt verder uitgebreid. 

Niet alleen de 'cure' (ziekenhuizen, artsen, geestelijke gezondheidszorg) wordt onder de loep genomen, maar ook de 'care' (dat is een term voor verzorging, verpleging, thuiszorg, langdurige zorg, gehandicaptenzorg).

Dat staat in een brief die minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn woensdag tegen middernacht nog aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Ze gaan dan ook kijken of de Nederlandse Zorgautoriteit meer menskracht nodig heeft voor het onderzoek.

Ook wordt bezien, in samenwerking met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), of het Openbaar Ministerie extra medewerkers behoeft.

Wetgeving

Het onderzoek moet ook aantonen welke 'zwakke plekken' er in de systemen zitten en of er onduidelijkheden zijn in de huidige wet- en regelgeving.

''Fraude is onverteerbaar en dient zo hard mogelijk bestreden te worden. Fraude met voor zorg bestemde middelen tast behalve de betaalbaarheid van ons zorgstelsel ook de solidariteit aan. Solidariteit is een belangrijke pijler van ons stelsel, deze mag geen gevaar lopen doordat we er niet voldoende in slagen om verrijking ten koste van de premiebetaler te voorkomen'', schrijven de bewindslieden.