Ton Heerts is de nieuwe voorzitter van vakcentrale FNV. Dat bleek woensdag na een stemming onder de leden van de aangesloten vakbonden.

Heerts kreeg 62 procent van de stemmen.

Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV, was de andere kandidaat en kreeg 38 procent van de stemmen.

In totaal hebben bijna 139.000 van de in totaal 1,2 miljoen vakbondsleden hun stem uitgebracht, een opkomst van slechts 11,6 procent.

Eerste keer

Het was voor het eerst dat de leden rechtstreeks hun nieuwe voorzitter konden kiezen. De verkiezing is onderdeel van het vernieuwingsproces van de FNV, waarbij de leden meer zeggenschap moeten krijgen.

Het voortbestaan van de vakcentrale stond twee jaar geleden flink onder druk na een interne strijd tussen de verschillende bonden over een pensioenakkoord met werkgevers en kabinet.

Sociaal akkoord

Heerts was al bijna een jaar interim-voorzitter bij de FNV. Hij werd aangesteld om het vernieuwingsproces bij de FNV te leiden en was daarnaast nauw betrokken bij het sociaal akkoord dat de bonden onlangs sloten met werkgevers en kabinet.

Heerts stelde onlangs echter nog dat de reorganisatie nog 'broos' is en dat deze vernieuwing nog verder moet worden gebracht. 

Moeilijk proces

"We hebben een heel moeilijk proces achter de rug bij de FNV. Ik heb geprobeerd het mijnenveld bij de vakbeweging te doorlopen en te detecteren." Daarom stelde hij zich kandidaat, om dit proces verder te kunnen brengen. "Het zal de komende jaren helaas niet makkelijker worden."

Heerts zegt de komende tijd als eerste werkgevers en kabinet te gaan houden aan de afspraken in het sociaal akkoord. In een interview met NU.nl zei hij daar onlangs al over dat hij vreest dat in Den Haag nog een strijd om de uitwerking van die afspraken gevoerd moet worden. 

Draai

"Ik ken het Haagse veld goed genoeg om te weten dat op een gegeven moment mensen weer een draai aan gemaakte afspraken willen geven. Zinnen een andere klank willen geven, daar is Nederland meester in. Dus moet je er als een bok op de haverkist bij zitten", aldus Heerts. 

"Het is van belang dat het sociaal akkoord verder wordt gebracht door de mensen die weten wat de afspraken waren", zo vindt Heerts dan ook. Hij stelde dit in deze fase een 'tikkeltje' beter te kunnen dan Heerts. 

Heerts wil verder werken aan de vernieuwing van de FNV, door onder andere jong bestuurstalent beter op te leiden.

Vernieuwing

Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong, stelt zich in een reactie naar NU.nl ook nog kritisch op over deze vernieuwing. Naast de voorzitter van de FNV werden woensdag ook een nieuw dagelijks en algemeen bestuur aangesteld.

"Daar heeft de FNV een kans gemist", zo vindt Wiersma."Het bestuur bestaat uit alleen maar uit mensen van binnen de vakbond. Er is daarmee gekozen voor wat je al had, terwijl met mensen van buiten je fris bloed en andere ideeen had binnen gehaald. We willen het toch juist anders doen?"

Wel is hij blij met de aanstelling van Heerts. "Dit is positief voor de vernieuwing van de FNV, die nog steeds wel geforceerd moet worden."

Asscher

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft Heerts in Rotterdam met zijn aanstelling gefeliciteerd. Hij stelde dat het een tijdje geleden nog 'somberheid troef' was als het ging om de toekomst van de FNV, maar dat dit hoofdstuk nu is afgesloten.

"Misschien zijn er mensen die denken dat het kabinet liever had gezien dat het leger van de FNV versnipperd en verdeeld was geraakt. Omdat een verzwakte vakbeweging makkelijker te negeren zou zijn en het Malieveld niet vol zou krijgen."

Volgens Asscher zou dit echter kortzichtig zijn. Hij stelde dat de geschiedenis heeft geleerd dat de economie en de samenleving baat hebben bij een vakbeweging. Hij wijst daarbij op het sociaal akkoord.

Volgens Asscher is de aanpak van de werkloosheid nu het meest urgent voor kabinet, werkgevers en vakbonden. Het CBS maakte woensdag nog bekend dat momenteel 8,2 procent van de beroepsbevolking zonder werk zit.

Lees de interviews die NU.nl deed met Ton Heerts en Corrie van Brenk

Vijf vragen over het sociaal akkoord