Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) heeft de administratie van zijn ministerie niet op orde.

De Algemene Rekenkamer heeft bezwaar aangetekend tegen het financieel beheer van het departement, blijkt uit het woensdag gepubliceerde rapport over het jaarverslag. 

Vanwege problemen met een nieuw financieel systeem had het ministerie geen volledig zicht op de openstaande verplichtingen en daarmee op de budgetruimte, schrijft de Rekenkamer. "Er was een grote achterstand in het doen van betalingen en er was geen overzicht van de omvang van de financiële verplichtingen die het ministerie was aangegaan." 

Er waren veel correcties en 'klassiek handwerk' nodig om tot een juist en volledig jaarverslag te komen. De Rekenkamer heeft begin april aan de bel getrokken bij Opstelten. Die heeft vervolgens een verbeterplan gemaakt om de problemen aan te pakken. Daarop heeft de Rekenkamer het bezwaar weer ingetrokken. 

Niettemin zal de Rekenkamer de uitwerking van het plan op de voet volgen tot de problemen zijn opgelost.