Probleemgezinnen moeten te maken krijgen met één regisseur die al hun ellende tegelijk onder de loep neemt en aanpakt.

Dat staat in de stukken die de verantwoordelijke staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Van Rijn en Teeven vinden dat er eerder hulp ''op maat'' komen voor deze gezinnen, om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te verminderen.

De stukken komen nu Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg hun plan voor de invoering van het nieuwe jeugdstelsel hebben vastgesteld. Het nieuwe jeugdstelsel gaat op 1 januari 2015 in.

Opvoedkundig klimaat

Maar preventie van problemen en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door jeugdigen en hun ouders moet ook verder voorop komen te staan. Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen moet beter.

Voor kinderen en gezinnen die voor 1 januari al zorg krijgen, is afgesproken dat zij die in 2015 nog blijven krijgen van dezelfde aanbieder. Kinderen in pleegzorg kunnen gewoon bij dezelfde pleegouders blijven, ook na 2015.